1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân về lĩnh vực Quản lý tài nguyên và Môi trường với các mục tiêu là trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cốt lõi về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, kiến thức nền tảng về quản lý tài nguyên và môi trường.

2. Chương trình đào tạo

– Thời gian đào tạo: 4,0 năm.

– Chuyên ngành đào tạo: Kiểm định và đánh giá tác động môi trường; Quản lý tài nguyên nước; Du lịch sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và dịch vụ môi trường; Quản lý đất bền vững.

– Nội dung chương trình: Chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội. Chương trình được xây dựng và phát triển dựa trên khung chương trình đào tạo của các Trường Đại học trong nước và nước ngoài, bao gồm Trường ĐH Quốc gia Úc (Australian National University); James Cook University (Úc); The University of Queensland (Úc); Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQGHN, Trường ĐH Khoa học tự nhiên HCM- ĐHQG HCM).

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

Là ngành có nhu cầu cao về nguồn nhân lực, cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường rất lớn.

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

– Công tác tại các viện, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học từ cấp Trung ương đến địa phương, gồm các cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên, Sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thành, Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện, giảng dạy tại các Trường Đại học và cao đẳng;

– Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường;

– Các tổ chức phi chính phủ, dự án nước ngoài như WWF, ENV, Birdlife, IUCN, SNV, FFI,…

5. Các điểm mạnh của ngành đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp

– Đội ngũ Giảng viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ được đào tạo về lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường tại các nước có uy tín như Anh, Mỹ, Úc, Đức, Hà Lan, Nhật, New Zealand,…;

– Đội ngũ giảng viên là người có tâm huyết, chuyên nghiệp, nhiệt tình, chia sẻ và trách nhiệm với nghề nghiệp;

– Cơ sở vật chất, hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong bối cảnh nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hội nhập quốc tế.

6. Cơ hội du học và các thông tin khác

– Tham gia các chương trình trao đổi sinh viên với các Trường Đại học trên Thế giới;

– Làm việc và trao đổi chuyên môn với tình nguyện viên và chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Trường Đại học Lâm nghiệp;

– Tiếp tục học sau Đại học tại các Quốc gia trên Thế giới;

– Cơ hội nhận các suất học bổng do nhà Trường và Khoa trao tặng cho các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội.

7. Cam kết việc làm

Hỗ trợ 100% tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

8. Thông tin chi tiết hoặc tư vấn trực tiếp

Điện thoại: 024.3384.0628 hoặc 0979.924.895

Websitehttp://tnrmt.vnuf.edu.vn/tuyensinh hoặc

Facebookhttps://www.facebook.com.qltnrmt