NGÀNH HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngành quản lí tài nguyên và môi trường là ngành học đem lại cho bạn năng lực về quản lí các loại tài nguyên và quản lí môi trường dựa trên những kiến thức chuyên sâu về các tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh khối kiến thức cơ sở, ngành học còn cung cấp cho sinh viên khối kiến thức về chuyên ngành sâu như: kiến thức về công nghệ hiện đại trong quản lý tài nguyên môi trường (công nghệ GPS, GIS, Viễn thám,…); kiến thức về công nghệ xử lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, kiểm toán môi trường; Chương trình được cấu trúc theo phương thức đáp ứng những nhu cầu môi trường cấp bách nhất, nhấn mạnh các vấn đề về quản lý môi trường đô thị, quản lý môi trường tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, các hệ thống quản lý môi trường tại doanh nghiệp, quan trắc và đánh giá tác động môi trường, an toàn vệ sinh công nghiệp và sức khỏe môi trường, quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là các kỹ năng nghề nghiệp như: kỹ năng giải quyết các tình huống thực tế trong quản lý tài nguyên, môi trường, kĩ năng lập và quản lý dự án, kỹ năng đàm phán,…

Sinh viên tốt nghiệp ngành QL TN&MT có khả năng

– Hiểu rõ, phân loại tài nguyên và xây dựng các phương án quản lí và sử dụng bền vững TN & MT;

– Ứng dụng công nghệ hiện đại (GPS, GIS, Viễn thám, mô hình môi trường,…) trong quản lí tài nguyên và môi trường

– Lập và thực hiện tốt các đề tài khoa học, các dự án liên quan đến Quản lí TN & MT;

– Năng động, sáng tạo, biết tổ chức làm việc nhóm, làm việc độc lập, đàm phán, thuyết trình khi làm việc trong các lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

– Các cơ quan quản lí nhà nước về tài nguyên rừng và môi trường: các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên vàMôi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, hạt kiểm lâm,…

– Các viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về tài nguyên và môi trường;

– Các công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

– Giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lí tài nguyên và môi trường.

Công việc mà sinh viên ngành quản lý tài nguyên và môi trường khi ra trường sẽ làm:

Lĩnh vực công nghệ môi trường: đây là công việc dành cho những người chuyên sâu về công nghệ môi trường. Với những kiến thức về chất thải, các quy trình công nghệ hóa, thiết bị xử lí chất thải,…. Nếu ra trường, bạn có thể làm tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty, hoạt động trong lĩnh vực xử lí môi trường, môi trường đô thị, kỹ thuật hạ tầng, cấp thoát nước, an toàn lao dộng, các viện nghiên cứu, các trường học có liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Lĩnh vực kỹ thuật môi trường: đây là công việc dành cho những người có chuyên môn sâu về kỹ thuật môi trường. Với những nghiên cứu về các vấn đề môi trường như: chất độc ô nhiễm, phương pháp, kĩ thuật xử lí nước thải, các kĩ thuật chống ô nhiễm. Ra trường với chuyên môn này bạn có thể làm việc tại sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở xây dựng, sở công nghiệp, sở thủy sản, ủy ban nhân dân các huyện, thị, các công ty cấp thoát nước, tư vấn môi trường, nuôi trồng thủy sản, ….

Với những kiến thức chuyên môn sâu về quản lí chất lượng môi trường, quản lí chất thải môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, …. bạn có thể làm việc tại sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở xây dựng, sở công nghiệp, sở thủy sản, ủy ban nhân dân các huyện, thị,….

Hoạt động quản lí tài nguyên rừng: đây là công việc dành cho những người có chuyên môn về sinh thái môi truờng, hệ sinh thái rừng, kỹ thuật và công nghệ trong quản lí, kiểm tra, đánh giá tài nguyên rừng và môi trường,…. Với công việc này bạn có thể làm việc tại cơ quan quản lí nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lí tài nguyên và môi trường. bên cạnh đó bạn có thể làm việc tại các vường quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng,….

Hoạt động quản lí môi trường và du lịch sinh thái: Với những kiến thức về sinh học bảo tồn, địa lí du lịch, quản lí cảnh quan, quản trị du lịch, quy hoạch và phát triển du lịch bền vững, người học có thể làm tại các vụ, viện nghiên cứu thuộc bộ ngành trung ương,sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở du lịch, công ty du lịch và du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghĩ dưỡng, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử,….

Lĩnh vực khoa học môi trường: Với những kiến thức chuyên môn về kỹ năng đánh giá, phân tích, phát hiện, và dự báo những vấn đề môi trường,…  bạn có thể làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, các bộ, cục, các sở ban ngành địa phương liên quan tới quản lí, quy hoạch môi trường,….

Đăng ký xét tuyển TẠI ĐÂY