1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo

– Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Lâm sinh

Tiếng Anh: Silviculture

– Mã số ngành đào tạo: 7620205

– Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư

– Thời gian đào tạo: 4,5 năm

– Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Kỹ sư Lâm sinh

+ Tiếng Anh: Silviculture engineer

–   Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm nghiệp

2.  Mục tiêu đào tạo

– Mục tiêu chung:

Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Lâm sinh; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn nhân lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ kỹ thuật lâm sinh.

– Mục tiêu cụ thể:

Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý thực vật, sinh thái rừng, cây rừng, đất rừng và động vật rừng.

Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp.

Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

Để xét tuyển vào ngành Bảo vệ thực vật tại Trường Đại học Lâm nghiệp bạn có thể xét tuyển bằng các phương thức sau:
•    Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT
•    Phương thức 2: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học kì I lớp 12
•    Phương thức 3: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung học bạ của 3 năm lớp 10, 11, 12
Tổ hợp môn xét tuyển
•    A00: Toán, Lý, Hóa;
•    A16: Toán, Văn, Khoa học TN;
•    B00: Toán, Sinh, Hóa;
•    D01: Toán,Văn, Anh.

Đăng ký xét tuyển TẠI ĐÂY
============================================
Văn phòng tuyển sinh – Trường ĐH Lâm nghiệp
Đ/c: Thị trấn Xuân Mai, H. Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 024 3384 0440 – 024 3384 0707
Website: https://vnuf.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhVNUF/
Youtube: VNUF Channel