Chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đếm ngược:

Tài liệu về buổi lễ

Tin hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập