Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao

Quyết định thành lập: Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm: TS. Nguyễn Văn Phong Cán bộ viên chức, lao động…

Quyết định thành lập: Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm: TS. Nguyễn Văn Phong

Cán bộ viên chức, lao động hợp đồng: gồm 02 cán bộ cơ hữu và 07 chuyên gia có trình độ cao là cộng tác viên.

Chức năng, nhiệm vụ: (i) Thực hiện các nghiên cứu về tuyển chọn, nhân giống và tạo giống cây trồng (gỗ và lâm sản ngoài gỗ) có năng suất, chất lượng cao; phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp; (ii) Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực giống và công nghệ cao trong lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; (iii) Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn (có cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận) về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giống và lâm nghiệp công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

Cơ sở vật chất: Hiện nay, Trung tâm được giao quản lý 02 phòng làm việc, 01 phòng thí nghiệm và khu vườn ươm, khu trồng thử nghiệm – khảo nghiệm giống mới cây lâm nghiệp mới được chọn, lai tạo được.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Các cán bộ của Trung tâm luôn có trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm có 01 CSTĐ cấp bộ, 02 CSTĐ cấp cơ sở, còn lại đều là lao động tiên tiến. Trung tâm đang thực hiện 01 đề tài cấp nhà nước, 02 đề tài cấp bộ và nhiều đề tài các cấp khác về lĩnh vực giống và lâm nghiệp công nghệ cao. Hàng năm, công bố hàng chục bài báo trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tòa nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 02433826392;   Hotline: 0967696499;   Fax: 02433 840 063

Email: giongcncln@gmail.com hoặc Giong_lncnc@vnuf.edu.vn

Website: http://giong_lncnc.vnuf.edu.vn