Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Đại học Lâm nghiệp (Trường ĐHLN) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập theo Quyết định số 127/CP ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách Khoa Lâm nghiệp và Tổ Cơ giới khai thác Lâm nghiệp trong Trường Đại học Nông lâm (nay là Học Viện Nông nghiệp Việt Nam). Từ năm 1964 -1984, Trường đóng trên địa bàn 2 xã Bình Dương và An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Năm 1984, Trường chuyển về và đóng trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1964 theo Quyết định số 127/CP ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ.

Giai đoạn từ 1964 đến 1984: trường đặt trụ sở tại khu sơ tán Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Giai đoạn này Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực bậc đại học cho ngành Lâm nghiệp, toàn trường có 03 khoa, đào tạo 04 ngành học trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Giai đoạn 1984 đến nay, Trường có trụ sở tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp và PTNT, đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và phát triển nông thôn mới, củng cố an ninh, quốc phòng của các địa phương trên cả nước cũng như các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo và đặc biệt các tỉnh phía Nam, các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và các tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ.

Trường ĐHLN đã được các Bộ, ban, ngành và địa phương cho phép thành lập:

– Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 4213/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Cơ sở 2 Trường ĐHLN tại Trảng Bom, Đồng Nai (được thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

– Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 8341/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Ban Phổ thông dân tộc nội trú thuộc Trường ĐHLN;

– Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 2020/QĐ-BGDĐT ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên vào Trường ĐHLN;

– Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp Đồng Nai trực thuộc Trường ĐHLN.

Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập với những nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ khác; bồi dưỡng ngắn hạn; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; tư vấn dịch vụ về giáo dục, khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Lâm – Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các tỉnh, thành trong cả nước theo quy định của pháp luật.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHLN đã đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho ngành Lâm – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với trên 50.000 kỹ sư, cử nhân, gần 5.000 thạc sĩ, trên 100 tiến sĩ, trên 30.000 cao đẳng, trung cấp và đặc biệt là trên 2.500 học sinh phổ thông dân tộc nội trú, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong cả nước. Ngoài ra, Nhà trường còn đào tạo trên 500 kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ cho 2 nước bạn Lào và Campuchia.

Trong 58 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHLN đã xây dựng và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2006 -2020, tầm nhìn đến năm 2030 và được điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Với những thành tựu đã đạt được, Trường Đại học Lâm nghiệp đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2009; Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2014, hạng Nhì năm 2004, hạng Ba năm 1994; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1989, hạng Ba năm 1984 và 1996; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2006 cho Cơ sở 2; Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2008. Trường cũng được Nhà nước CHDCND Lào tặng: Huân chương Tự do năm 1984; Huân chương Hữu nghị năm 2000. Trường còn được tặng cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1993; Bộ Quốc phòng năm 2000; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (năm 2003, 2007, 2013) và nhiều Bằng khen của các Bộ, Ban, Ngành, các đơn vị hành chính tỉnh, huyện…