Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Theo thông báo số 907/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng như sau:

Hiệu trưởng: NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ

– Phụ trách chung tất cả các công tác trong toàn Trường;

– Phụ trách Chiến lược phát triển Trường;  công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động;

– Phụ trách công tác kế hoạch; tài chính; CSVC; thiết bị, vật tư toàn Trường;

– Phụ trách công tác xúc tiến các hoạt động đầu tư, xây dựng CSVC;

– Phụ trách các hoạt động dịch vụ trong toàn Trường;

 – Phụ trách công tác đào tạo;

– Phụ trách công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ;

– Phụ trách công tác tuyển sinh, quảng bá của Nhà trường;

– Phụ trách rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các Khoa, Viện đào tạo…;

– Phụ trách các Dự án: Nhà điều hành Trường ĐHLN; quy hoạch xây dựng phát triển Trường; công nghệ sinh học; các dự án có liên quan đến hoạt động về đào tạo;

 – Phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai; Phòng TCCB; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Tài chính, kế toán; Phòng Đào tạo sau đại học; Phòng Đào tạo; Trung tâm Dịch vụ; Khoa Cơ điện & Công trình; Khoa Lý luận chính trị; Viện Sinh thái rừng & Môi trường; Trường THPT Lâm nghiệp; Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai; Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị; Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất.

 

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; nội chính, nghiên cứu khoa học;

– Phụ trách các dự án đào tạo theo chương trình Chất lượng cao, các chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài;

– Phụ trách công tác chuyển giao công nghệ và công tác khởi nghiệp; công tác Thư viện; quản lý công sản, vệ sinh, cảnh quan môi trường;

– Phụ trách hoạt động tư vấn, CGCN của các Viện;

– Phụ trách công tác Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp;

– Phụ trách các hoạt động của Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai;

– Phụ trách các Dự án thuộc Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai;

– Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng trường đại học;

– Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra;

– Phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Trường; công tác tuyên truyền, quảng bá trên Cổng thông tin điện tử Trường; trực tiếp phụ trách trang Web và thông tin nội bộ Trường;

– Phụ trách công tác Hành chính, tổng hợp; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác ý tế; phòng, chống cháy nổ;

– Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội chữ thập đỏ); phối hợp công tác với Công đoàn Trường;

– Phụ trách công tác HSSV; thi đua khen thưởng, kỷ luật khối HSSV; công tác văn thể;

– Phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Quản trị, thiết bị; Phòng Khoa học và Công nghệ; Phòng KT&ĐBCL; Phòng CT&CTSV; Phòng HCTH; Trung tâm GDQP và Thể chất; Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn; Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp; Trạm Y tế; Thư viện; Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng; Khoa Quản lý TNR & Môi trường; Khoa Lâm học; Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh; Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp; Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.