Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Theo thông báo số 123/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng như sau:

Hiệu trưởng: NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ

– Phụ trách chung tất cả các công tác trong toàn Trường;

– Phụ trách Chiến lược phát triển Trường; công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá cán bộ đối với viên chức và người lao động;

– Phụ trách công tác kế hoạch; tài chính; cơ sờ vật chất; thiết bị, vật tư toàn Trường. Phụ trách công tác xúc tiến các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;

– Phụ trách công tác đào tạo sau đại học;

– Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra thuộc khối cán bộ;

– Phụ trách công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ;

– Phụ trách các Dự án: Nhà điều hành Trường ĐHLN; quy hoạch xây dựng phát triển Trường; Dự án Giảng đường G4, G6 và hệ thống cấp thoát nước; Dự án KTX Lào và Campuchia; các dự án có liên quan đến hoạt động về đào tạo sau đại học trừ các chương trinh liên kết đào tạo sau đại học bằng tiếng nước ngoài;

– Phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai; Phòng TCCB; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Tài chính, kế toán; Phòng Đào tạo sau đại học; Trường THPT Lâm nghiệp; Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai;

 

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

– Phụ trách công tác nội chính; bảo vệ chính trị nội bộ;

– Phụ trách công tác Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp;

– Phụ trách các hoạt động của Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai;

– Phụ trách các Dự án thuộc Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Dự án Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở Hà Nội và Gia Lai)

– Phụ trách công tác công nghệ thông tin trong toàn Trường, công tác Thư viện; quản lý công sản, vệ sinh, cảnh quan môi trường;

– Phụ trách công tác tuyên truyền, quảng bá trên cổng thông tin điện tử Trường; trực tiếp phụ trách trang Website và thông tin nội bộ Trường;

– Phụ trách công tác Hành chính, tổng hợp; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế; an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ;

– Phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Khoa Lâm học; Phòng Quản trị, thiết bị; Phòng HCTH; Trạm Y tế; Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp; Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trường phân công.

 

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phùng Văn Khoa

– Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học;

– Phụ trách công tác tư vấn, dịch vụ chuyển giao công nghệ và công tác khởi nghiệp;

– Phụ trách hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ của các Viện;

– Phụ trách các hoạt động dịch vụ trong toàn Trường;

– Phụ trách các đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Khoa học và Công nghệ; Khoa Quản lý TNR&Môi trường; Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn; Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị; Viện Công nghiệp gồ và Nội thất; Thư viện; Trung tâm Dịch vụ.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Minh Toại

– Phụ trách công tác đào tạo bậc đại học và trung học phổ thông.

– Phụ trách các dự án đào tạo theo chương trình Chất lượng cao, các chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài;

– Phụ trách công tác tuyển sinh, quảng bá của Nhà trường;

– Phụ trách rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa, viện đào tạo…;

– Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng trường đại học;

– Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội chữ thập đỏ); phối họp công tác với Công đoàn Trường;

– Phụ trách công tác HSSV; thi đua khen thưởng, kỷ luật khối HSSV; công tác văn thể;

– Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra thuộc khối HSSV;

– Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KT&ĐBCL; Phòng CT&CTSV; Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Khoa Cơ điện & Công trình; Khoa Lý luận chính trị; Trung tâm GDQP và Thể chất; Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp; Viện Sinh thái rừng & Môi trường; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.