Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Theo Quyết định số 1456/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 29/9/2023 của Hiệu trưởng Về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Hiệu trưởng: NGƯT.GS.TS. Phạm Văn Điển

a) Lĩnh vực công tác:

 • Phụ trách chung các hoạt động của Trường;
 • Công tác quản lý, tổ chức, cán bộ;
 • Công tác tài chính;
 • Công tác đầu tư, xây dựng, chiến lược, quy hoạch;
 • Công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ; chuyển đổi số;
 • Cồng tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với viên chức và người lao động;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền phân công.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tài chính, Kế toán; Phòng Quản lý đầu tư; Viện Sinh thái rừng và Môi trường; Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp; Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất; Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn; Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị; Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai, Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

a) Lĩnh vực công tác:

 • Công tác nội chính; bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội;
 • Công tác hành chính, tổng hợp; y tế; an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, thiên tai;
 • Quản lý công sản; vệ sinh, cảnh quan môi trường;
 • Quản lý hệ thống và các hoạt động công nghệ thông tin (ngoài công nghệ thông tin phục vụ đào tạo và khoa học công nghệ);
 • Quản lý các hoạt động dịch vụ của Trường;
 • Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp; cổng thông tin điện tử Trường và thông tin nội bộ của Trường;
 • Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy quân sự Trường;
 • Kiêm Giâm đốc Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai;
 • Chỉ đạo các Dự án thuộc Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Dự án Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường ĐHLN (cơ sở Hà Nội và Gia Lai); Dự án Xây dựng ký túc xá Campuchia, Lào tại Trường Đại học Lâm nghiệp; Phương án quản lý bền vững rừng của Trường Đại học Lâm nghiệp;
 • Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp;
 • Quản lý các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp;
 • Chỉ đạo các chương trình, nhiệm vụ KHCN, đề tài, dự án, hợp đồng KHCN mà Phó Hiệu trưởng Phùng Văn Khoa và /hoặc người thân làm chủ nhiệm, chủ trì, hoặc là thành viên tham gia;
 • Công tác hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tổ chức quốc tế thuộc lĩnh vực được phân công;
 • Tham gia duyệt, ký các văn bản của Ban Giám hiệu trình Hội đồng trường;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Phòng Quản trị, thiết bị; Phòng Hành chính, tổng hợp; Trạm Y tế; Ban Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp; Trung tâm dịch vụ; Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao; Khoa Lâm học; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phùng Văn Khoa

a) Lĩnh vực công tác:

 • Hoạt động khoa học công nghệ: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ;
 • Các chương trình, dự án, đề án, hợp đồng khoa học công nghệ và các chương trình, dự án, hoạt động khởi nghiệp;
 • Công tác hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực được phân công;
 • Công tác công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, quản lý hồ sơ khoa học của Trường, viên chức và người lao động;
 • Công tác phát triển thương hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp;
 • Dự án do AFoCO tài trợ về xây dựng vườn ASEAN – Hàn Quốc tại Trường Đại học Lâm nghiệp;
 • Dự án xây dựng Trung tâm hợp tác Nông lâm nghiệp Việt Nam – Lào tại Trường ĐHLN;
 • Dự án Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý cháy rừng ở khu vực Mê Kông do AFoCO tài trợ;
 • Các dự án với cơ quan hợp tác phát triển Pháp (AFD), FAO, JICA, KFS;
 • Dự án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phòng Khoa học và Công nghệ; Phòng Hợp tác quốc tế; Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Minh Toại

a) Lĩnh vực công tác:

 • Công tác tuyển sinh và đào tạo các bậc: trung học phổ thông, đại học, sau đại học trong toàn Trường; các chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo của Trường ĐHLN. Đối với các nội dung của công tác tuyển sinh và đào tạo do Hiệu trưởng đã ủy quyền cho Giám đốc các Phân hiệu, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, thực hiện của các Phân hiệu;
 • Các chương trình, dự án, đề án, hợp đồng đào tạo của Trường ĐHLN (tại cơ sở chính, gồm cả đào tạo ngắn hạn và dài hạn, đào tạo, tập huấn cho nông dân, người học); rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa, viện đào tạo;
 • Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng;
 • Công tác công nghệ thông tin trong đào tạo;
 • Công tác hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tổ chức quốc tế thuộc lĩnh vực được phân công; công tác truyền thông và quan hệ công chúng;
 • Các đoàn thể quần chúng (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội chữ thập đỏ); phối hợp công tác với Công đoàn Trường;
 • Công tác học sinh, sinh viên; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với người học; công tác văn thể;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo Sau đại học; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Khoa Cơ điện và Công trình; Khoa Lý luận chính trị; Thư viện; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất; Trường THPT Lâm nghiệp.