Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học

Các ngành tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, gồm:

 TT

Tên ngành học

 I.

Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn

 1

Kế toán

 2

Quản trị kinh doanh

 3

Kinh tế

 4

Kinh tế Nông nghiệp

 5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 6

Công tác xã hội

 II.

Khối ngành Kiến trúc và Cảnh quan

 7

Lâm nghiệp đô thị (cây xanh đô thị)

 8

Kiến trúc cảnh quan

 9

Thiết kế nội thất

 III.

Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

 10

Công nghệ sinh học

 11

Thú y

 12

Chăn nuôi

 13

Bảo vệ thực vật

 14

Khoa học cây trồng

 15

Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn)

 IV.

Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Lâm nghiệp

 16

Lâm học (Lâm nghiệp)

 17

Lâm sinh

 18

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

 19

Quản lý tài nguyên và môi trường

 20

Khoa học môi trường

 21

Quản lý đất đai

 V.

Khối ngành Công nghệ và Công nghệ thông tin

 22

Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

 23

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 24

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 25

Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)

 26

Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)

 27

Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất)

 28

Công nghệ sau thu hoạch