ĐÀO TẠO

Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp; có khả năng nghiên cứu độc lập sáng tạo

CHI TIẾT

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành

CHI TIẾT

Đào tạo đại học hệ chính quy

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy với nhiều chuyên ngành đạo tạo bằng tiếng Việt và tiếng Anh: quản lý tài nguyên, hệ thống thông tin

CHI TIẾT

Đào tạo đại học hệ liên thông, văn bằng 2

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông trình độ đại học (liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và đối với người có bằng tốt nghiệp đại học) hình thức đào tạo chính quy, cụ thể như sau:

CHI TIẾT

Đào tạo đại học hệ từ xa

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

CHI TIẾT

Tra cứu sinh viên tốt nghiệp

Hệ thống tra cứu thông tin cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp

CHI TIẾT