Thân gửi các em Sinh viên VNUF!

Để có thêm cơ sở trong việc cải tiến chất lượng dạy và học, Nhà Trường tạo Hộp thư để các em thuận tiện nhận xét và đóng góp ý kiến về:

– Hoạt động chung của Nhà trường;

– Hoạt động dạy – học;

– Điều kiện học tập sinh hoạt

– Các điều kiện thực hành thực tập.

Trên tinh thần trách nhiệm và quyền lợi của người học, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để Nhà trường phục vụ các em tốt hơn. Các ý kiến góp ý được thực hiện theo mã QR dưới đây

Các thông tin góp ý sẽ được giữ bí mật theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!