Trạm Y tế

Quyết định thành lập Trạm Y tế được thành lập từ năm 1964, cùng thời gian thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp. Từ năm 2008 đến 2014, do nhân lực không đủ điều kiện theo quy định nên Trạm được sáp nhập vào Phòng Hành chính tổng hợp. Từ năm 2014 đến nay, Trạm…

Quyết định thành lập

Trạm Y tế được thành lập từ năm 1964, cùng thời gian thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp. Từ năm 2008 đến 2014, do nhân lực không đủ điều kiện theo quy định nên Trạm được sáp nhập vào Phòng Hành chính tổng hợp. Từ năm 2014 đến nay, Trạm Y tế tách khỏi Phòng Hành chính tổng hợp, trực thuộc Ban giám hiệu theo Quyết định số 519/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng trạm: BS. Đỗ Huy Khánh

Tổng số viên chức, người lao động: 08, trong đó có 02 bác sỹ.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; công tác y tế học đường; phòng chống dịch bệnh và giữ vệ sinh quang cảnh trong toàn Trường; thực hiện các chế độ BHYT đối với viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn Trường.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Các cán bộ, nhân viên của Trạm luôn có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Địa chỉ liên hệ

Trạm Y tế Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 02433.840.713