Ban chấp hành Hội sinh viên khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2020

Ban chấp hành Hội sinh viên khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2020 STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Chức vụ hiện tại Đơn vị 1 Nguyễn Duy Vượng 12/26/1992 Kinh Chủ tịch Cán bộ phòng Hợp tác Quốc tế 2 Nguyễn Trà Giang 8/30/1997 Kinh Phó Chủ tịch Sinh viên Khoa Kinh tế và…

Ban chấp hành Hội sinh viên khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2020

STTHọ và tênNgày sinhDân tộcChức vụ hiện tạiĐơn vị
1Nguyễn Duy Vượng12/26/1992KinhChủ tịchCán bộ phòng Hợp tác Quốc tế
2Nguyễn Trà Giang8/30/1997KinhPhó Chủ tịchSinh viên Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh
3Lê Quyết Thắng12/24/1997KinhPhó Chủ tịchSinh viên Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất
4Vũ Thị Mai9/29/1998KinhUB Ban Thư KýSinh viên Viện Công nghệ sinh học
5Nguyễn Phú Trọng8/20/1998KinhUB Ban Thư KýSinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
6Nguyễn Hữu Hưng11/15/1998KinhUB Ban Thư KýSinh viên Viện Quản lý đất đai và phát triển nông thôn
7Hồ Thu Phương10/22/1997KinhUB Ban Thư KýSinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
8Nguyễn Diệu Anh11/1/1998KinhUV Ban Chấp hànhSinh viên Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh
9Trương Ngọc Ánh11/8/1999KinhUV Ban Chấp hànhSinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
10Tếnh A Cang9/13/1997H’môngUV Ban Chấp hànhSinh viên Viện Công nghệ sinh học
11Kiều Thị Dung4/30/1997KinhUV Ban Chấp hànhSinh viên Viện Công nghệ sinh học
12Phùng Thị Hằng1/13/1998KinhUV Ban Chấp hànhSinh viên Viện Quản lý đất đai và phát triển nông thôn
13Nguyễn Xuân Hòa2/18/1998KinhUV Ban Chấp hànhSinh viên Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh
14Ngô Xuân Hoài7/23/1998KinhUV Ban Chấp hànhSinh viên Khoa Cơ điện và công trình
15Hà Văn Hưng1/6/1998TàyUV Ban Chấp hànhSinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
16Lê Thị Tú Linh8/22/1998KinhUV Ban Chấp hànhSinh viên Viện Công nghệ sinh học
17Nguyễn Thị Ngân12/26/1998KinhUV Ban Chấp hànhSinh viên Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất
18Ma Minh Nguyệt1/10/1998TàyUV Ban Chấp hànhSinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
19Cao Văn Quang7/10/1999KinhUV Ban Chấp hànhSinh viên Viên Công nghiệp Gỗ
20Nguyễn Thị Thu5/10/1997MườngUV Ban Chấp hànhSinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
21Lê Minh Thư7/30/1998KinhUV Ban Chấp hànhSinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường