Danh sách Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường Đại học Lâm nghiệp

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Đơn vị công tác, chức vụ hiện tại

Điện thoại

Email

1

Phạm Gia Thanh

1981

Thạc sĩ

Bí thư Đoàn trường khóa XXVI;
Phó trưởng Phòng CT&CTSV.

0986.953.268

giathanhdhln@gmail.com

thanhpg@vnuf.edu.vn

2

Bùi Thị Ngọc Thoa

1989

Thạc sĩ

Phó Bí thư Đoàn trường khóa XXVI;
Bí thư LCĐ khoa KT&QTKD.

0363.093.090

ngocthoa2011@gmail.com

3

Nguyễn Duy Vượng

1992

Thạc sĩ

Phó Bí thư Đoàn trường khóa XXVI; Chủ tịch Hội Sinh Viên trường

0967.601.638

duyvuong26@gmail.com

4

Lê Thái Sơn

1991

Thạc sĩ

UV BTV Đoàn trường khóa XXVI;
Bí thư LCĐ khoa QLTNR&MT

0397.357.286

thaisonfuv@gmail.com

5

Nguyễn Đàm Vương

1987

Cử nhân

UV BTV Đoàn trường khóa XXVI;
Chuyên trách Đoàn trường.

0977.230.118

minhvuong.kd1@gmail.com

6

Hoàng Lan Phương

1986

Thạc sĩ

UV BTV Đoàn trường khóa XXVI;

 Bí thư LCĐ Trường THPT Lâm nghiệp.

0934.660.141

lanphuongvnuf@gmail.com

7

Hoàng Thị Anh Thư

2000

Sinh viên

UV BTV Đoàn trường khóa XXVI;

Bí thư Chi đoàn K63 – QLĐĐ.

0947.286.062

hoangthianhthu4567@gmail.com

8

Nguyễn Thu Trang

1987

Thạc sĩ

UV BCH Đoàn trường khóa XXVI;

Bí thư LCĐ Viện KTCQ&CXĐT.

0376.366.646

trangvfu.dt@gmail.com

9

Trần Thanh Sơn

1991

Thạc sĩ

UV BCH Đoàn trường khóa XXVI;

Bí thư LCĐ Khoa Lâm học.

0363.595.252

transonxm1991@gmail.com

10

Đoàn Thị Thu Hương

1993

Thạc sĩ

UV BCH Đoàn trường khóa XXVI;

Bí thư LCĐ Viện CNSH Lâm nghiệp.

0945.862.385

thuhuongcnsh93@gmail.com

11

Phùng Minh Tám

1990

Thạc sĩ

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

Bí thư LCĐ Viện QLĐĐ&PTNT.

0363.990.988

phungminhtam.dc53@gmail.com

12

Nguyễn Thị Thắm

1987

Tiến sĩ

UV BCH Đoàn trường khóa XXVI;

Bí thư LCĐ Viện CNG&NT.

0989.110.313

nguyenthitham.hd@gmail.com

13

Nguyễn Thành Trung

1990

Thạc sĩ

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

Bí thư LCĐ Khoa CĐ&CT.

0374.543.883

thanhtrung.hvktqs@gmail.com

14

Hồ Thị Gương

2001

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

UV BCH LCĐ Viện CNG&NT,

Bí thư Chi đoàn K64 CBLS.

0326.749.867

hothiguongdc2001@gmail.com

15

Lê Nhật Minh

2001

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

Lớp trưởng K65 – QLTN&MT

0379.606.042

leminh1809001@gmail.com

16

Nguyễn Thị Thoa

2002

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

UV BCH Liên Chi Khoa KT&QTKD; Chi đoàn K65 – QTDL&LH.

0898.287.221

nguyenthoa220102@gmail.com

17

Trương Văn Thịnh

2000

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

UV BCH Chi đoàn K63 QTDL&LH.

0353.693.496

truongvanthinh6868@gmail.com

18

Nguyễn Văn Dũng

1999

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

Bí thư Chi đoàn 63 – KTXD.

0374.393.309

dungle.mkt@gmail.com

19

Lê Quang Minh

2002

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

UV BCH LCĐ Khoa CĐ&CT,

Bí Thư Chi đoàn K65 – CĐT.

0369.259.739

minhe02km2@gmail.com

20

Lê Thị Thảo

2000

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

Lớp trưởng K63 – KTCQ.

0865.582.302

lethithaovnuf@gmail.com

21

Đặng Đình Trung

2000

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

Chi đoàn K63 – Thú y.

0332.881.459

trungzoa6789@gmail.com

22

Phùng Thị Vân Anh

2001

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

UV BCH LCĐ Khoa Lâm học,

Chi hội trưởng K65 – Lâm nghiệp

0372.697.667

 

Phungsonganhh275@gmail.com

23

Âu Quốc Khánh

2005

Học sinh

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;

UV BCH LCĐ trường THPT Lâm nghiệp;

Bí Thư Chi đoàn 11A2.

0961.473.410

qkhanh58205@gmail.com