Danh sách Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường Đại học Lâm nghiệp

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Đơn vị công tác, chức vụ hiện tại

Điện thoại

Email

1

Phạm Gia Thanh

1981

Thạc sĩ

Bí thư Đoàn trường khóa XXVI;
Phó trưởng Phòng CT&CTSV.

0986.953.268

giathanhdhln@gmail.com

2

Bùi Thị Ngọc Thoa

1989

Thạc sĩ

Phó Bí thư Đoàn trường khóa XXVI;
Bí thư LCĐ khoa KT&QTKD.

0363.093.090

ngocthoa2011@gmail.com

3

Lê Thái Sơn

1991

Thạc sĩ

UV BTV Đoàn Trường khóa XXVI;
Bí thư LCĐ khoa QLTNR&MT

0397.357.286

Thaisonfuv@gmail.com

4

Nguyễn Đàm Vương

1987

Cử nhân

UV BTV Đoàn Trường khóa XXVI;
Chuyên trách Đoàn trường.

0977.230.118

minhvuong.kd1@gmail.com

5

Nguyễn Duy Vượng

1992

Thạc sĩ

UV BTV Đoàn Trường khóa XXVI;
Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

096.760.1638

duyvuong26@gmail.com

6

Hoàng Lan Phương

1986

Thạc sĩ

UV BTV Đoàn Trường khóa XXVI;
Bí thư LCĐ Trường THPTLN.

0934660.141

lanphuongvnuf@gmail.com

7

Hoàng Thị Anh Thư

 2000

Sinh viên

UV BTV Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Bí thư chi đoàn 63 QLĐĐ.

0947.286.062

hoangthianhthu4567@gmail.com

8

Lê Hoài Thương

1991

Kỹ sư

UV BCH Đoàn Trường khóa XXV;
Bí thư LCĐ Viện KTCQ&CXĐT

0984.149.486

thuonguf@gmail.com

9

Trần Thanh Sơn

1991

Thạc sỹ

UV BCH Đoàn Trường khóa XXVI;
Bí thư LCĐ Khoa Lâm học.

0363.595.252

transonxm1991@gmail.com

10

Đoàn Thị Thu Hương

1993

Thạc sĩ

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;
Bí thư LCĐ viện CNSHLN

0945.862.385

thuhuongcnsh93@gmail.com

11

Phùng Minh Tám

1990

Thạc sĩ

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Bí thư LCĐ Viện QLĐĐ&PTNT,
Giảng viên viện QLĐĐ&PTN

0363.990.988

phungminhtam.dc53@gmail.com

12

Nguyễn Tất Thắng

1985

Tiến sỹ

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Bí thư LCĐ Viện Gỗ & NT.

0972372965

nguyentatthangvfu@gmail.com

13

Nguyễn Thành Trung

1990

Thạc sĩ

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Bí thư LCĐ Khoa CĐ&CT.

0374.543.883

thanhtrung.hvktqs@gmail.com

14

Cao Minh Nhất

1999

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Bí thư chi đoàn 62 Lâm nghiệp.

0945.261.023

caominhnhat251@gmail.com

15

Lê Nhật Minh

2001

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Lớp trưởng chi đoàn K65 – QLTN&MT

0379.606.042

leminh1809001@gmail.com

16

Nguyễn Ngọc Quỳnh

 1999

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Bí thư chi đoàn 62 Kinh tế

0392.921.296

quynhbonusi@gmail.com

17

Trương Văn Thịnh

2000

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

UVBCH chi đoàn 63 QTDL&LH.

0353.693496

truongvanthinh6868@gmail.com

18

Nguyễn Văn Dũng

1999

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Bí thư chi đoàn 63 KTXD

0374.393.309

dungle.mkt@gmail.com

19

Hoàng Mí Nồ

1999

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Bí thư chi đoàn 62CNKTCĐT.

0961.179.823

nohoang199@gmail.com

20

Lê Thị Thảo

2000

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Lớp trưởng chi đoàn 63 KTCQ.

0865.582.302

lethithaovnuf@gmail.com

21

Đặng Đình Trung

2000

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

chi đoàn 63 Thú y.

0332.881.459

trungzoa6789@gmail.com

22

Đặng Minh Hiếu

2003

Học sinh

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

UV BCH LCĐ trường THPTLN;

Bí thư chi đoàn 11A8.

0967.969.641

nicdangvietnam@gmail.com

23

Nguyễn Trung Dũng

1999

Sinh viên

UV BCH Đoàn Trường khóa khóa XXVI;

Bí thư chi đoàn 62 CNKT Ô tô.

0986.116.517

dungad1009@gmail.com