Danh sách Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường Đại học Lâm nghiệp

DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP, KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2017- 2019​ TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ Chi đoàn Phòng, khoa 1 Phạm Gia Thanh 1981 Kinh Bí thư Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Phòng CT-CTSV 2 Hoàng Gia…

DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP, KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2017- 2019​

TTHọ và tênNăm sinhDân tộcChức vụChi đoànPhòng, khoa
1Phạm Gia Thanh1981KinhBí thư Đoàn trường khóa XXVChi đoàn Cán bộPhòng CT-CTSV
2Hoàng Gia Dương1989KinhPhó bí thư Đoàn trường khóa XXVChi đoàn Cán bộCơ điện và Công trình
3Bùi Thị Ngọc Thoa1989KinhPhó bí thư Đoàn trường khóa XXVChi đoàn Cán bộKhoa KT&QTKD
4Nguyễn Thị Hải1991KinhUV BTV Đoàn trường khóa XXVChi đoàn Cán bộViện QLĐĐ&PTNT
5Nguyễn Duy Vượng1992KinhUV BTV Đoàn trường khóa XXVChi đoàn Cán bộPhòng HTQT
6Phan Việt Cầm1995TàyUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn 60-KTCTXDCơ điện và Công trình
7Nguyễn Quang Đoàn1994KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn 60-CNKT CĐTCơ điện và Công trình
8Nguyễn Hữu1998KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi Đoàn 61A-QLĐĐViện QLĐĐ&PTNT
9Đoàn Thu Hương1994KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn cán bộViện CNSHLN
10Phạm Tường Lâm1983KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn cán bộViện KTCQ&NT
11Vũ Thị Mai1998KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn 621-CNSHViện CNSHLN
12Nguyễn Thị Ngân1998KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi Đoàn 61-LNĐTViện KTCQ&NT
13Lê Xuân Ngọc1989KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn Cán bộViện CN Gỗ
14Cao Minh Nhất1998KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi Đoàn 62-Lâm nghiệpKhoa Lâm học
15Hoàng Lan Phương1986KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn Cán bộTrường THPT LN
16Nguyễn Minh Quang1994KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn cán bộKhoa QLTNR&MT
17Trần Thanh Sơn1991KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn Cán bộKhoa Lâm học
18Cao Tiến Thành1997KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn 60QTKDKhoa KT&QTKD
19Lê Minh Thư1998KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVLCĐ Khoa QLTNR&MTKhoa QLTN&MT
20Nguyễn Thu Trang1984KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn Cán bộTrường THPT LN
21Nguyễn Đàm Vương1987KinhUV BCH Đoàn trường khóa XXVChi đoàn Cán bộPhòng CT-CTSV