Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp Khóa XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

1

Bùi Thị Minh Nguyệt

Chủ tịch công đoàn trường

2

Trần Thị Thanh Thuỷ

Phó chủ tịch công đoàn trường

3

Đào Duy Phương

UV thường vụ công đoàn trường

4

Trần Ngọc Thể

UV thường vụ công đoàn trường

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

1

Bùi Thị Minh Nguyệt

Chủ tịch công đoàn trường

2

Trần Thị Thanh Thuỷ

Phó chủ tịch công đoàn trường

3

Đào Duy Phương

UV thường vụ công đoàn trường

4

Trần Ngọc Thể

UV thường vụ công đoàn trường

5

Đặng Văn Thanh

UV BCH công đoàn trường

6

Nguyễn Minh Thanh

UV BCH công đoàn trường

7

Nguyễn Quang Giáp

UV BCH công đoàn trường

8

Trịnh Hải Vân

UV BCH công đoàn trường

9

Nguyễn Thu Trang

UV BCH công đoàn trường

10

Nguyễn Trọng Cương

UV BCH công đoàn trường

11

Lê Ngọc Hoàn

UV BCH công đoàn trường

12

Nguyễn Hữu Văn

UV BCH công đoàn trường

13

Phạm Bá Toả

UV BCH công đoàn trường

14

Nguyễn Hạnh Tâm

UV BCH công đoàn trường

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN NHIỆM KỲ 2023-2028

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

1

Trần Thị Thanh Thuỷ

Chủ nhiệm UBKT

2

Võ Mai Anh

Uỷ viên UBKT

3

Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

Uỷ viên UBKT