Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp Khóa XXII, nhiệm kỳ 2017-2022

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2017-2022

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1

Nguyễn Sỹ Hà

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên

Chủ tịch

2

Phạm Minh Toại

Ban Giám hiệu

Phó chủ tịch

3

Bùi Thị Minh Nguyệt

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phó chủ tịch

4

Đỗ Mạnh Hùng

Văn phòng Công đoàn

Ủy viên BTV

5

Trần Thị Thanh Thủy

Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường

Ủy viên BTV

6

Đào Duy Phương

Phòng Tài chính kế toán

Ủy viên BCH

7

Vũ Đăng Tuệ

Phòng Tổ chức cán bộ

Ủy viên BCH

8

Trần Ngọc Thể

Thư viện

Ủy viên BCH

9

Nguyễn Văn Diễn

Viện Kiến trúc Cảnh quan và Nội thất

Ủy viên BCH

10

Huỳnh Nhân Trí

Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai

Ủy viên BCH

11

Khuất Thị Hải Ninh

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Ủy viên BCH

12

Đặng Văn Thanh

Khoa Cơ điện & Công trình

Ủy viên BCH

13

Nguyễn Minh Thanh

Khoa Lâm học

Ủy viên BCH

14

Nguyễn Quang Giáp

Trung tâm Dịch vụ

Ủy viên BCH

15

Nguyễn Hạnh Tâm

Phân hiệu Trường ĐHLN tại Đồng Nai

Ủy viên BCH

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

NHIỆM KỲ 2017-2022

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1

Phạm Minh Toại

Ban Giám hiệu

Chủ nhiệm

2

Kiều Trí Đức

Phòng Tổ chức cán bộ

Phó chủ nhiệm

3

Võ Mai Anh

Khoa Kinh tế &Quản trị kinh doanh

Ủy viên

4

Đỗ Mạnh Hùng

Văn phòng Công đoàn

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

Viện Kiến trúc Cảnh quan & Nội thất

Ủy viên