giới thiệu

Trường Đại học Lâm nghiệp (tên tiếng Anh và tên viết tắt là Vietnam National University of Forestry /VNUF); được thành lập theo quyết định 127/CP ngày 19 tháng 8 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ. Trường Đại học Lâm nghiệp trụ sở chính tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội. Hai Phân hiệu của Trường đặt tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

THỰC TIỄN

SÁNG TẠO

TRÁCH NHIỆM

HIỆU QUẢ

Đảng, đoàn thể

Hội đồng trường

Thực hiện hoạt động quản lý Nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học; có trách nhiệm và chức năng thực hiện theo kế hoạch của Bộ Giáo dục đề ra.

Đảng uỷ

Đảng bộ VNUF là tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hà Nội

Công đoàn trường

Là nơi tiếp nhận phản ánh ý kiến chính đáng của người lao động

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG - BAN GIÁM HIỆU

Chủ tịch Hội đồng trường

PGS.TS. Cao Quốc An

Hiệu trưởng

NGƯT.GS.TS. Phạm Văn Điển

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Phạm Minh Toại