Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa II (nhiệm kỳ 2019-2024)

 

1.

 Ông Cao Quốc An, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy khóa XX (nhiệm kỳ 2015-2020), Trường Đại học Lâm nghiệp, Chủ tịch Hội đồng

2.

 Ông Phạm Văn Điển, Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

3.

 Ông Phạm Minh Toại, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp, Thư ký Hội đồng

4.

 Ông Trần Văn Chứ, Giáo sư, Giảng viên cao cấp Viện Công nghiệp gỗ & Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp

5.

 Ông Nguyễn Sỹ Hà, Tiến sĩ, Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

6.

 Ông Bùi Thế Đồi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

7.

 Ông Lê Xuân Trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

8.

 Ông Phùng Văn Khoa, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

9.

 Ông Kiều Trí Đức, Trưởng phòng TCCB, Trường Đại học Lâm nghiệp

10.

 Ông Phạm Văn Tỉnh, Trưởng khoa Cơ điện & Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp

11.

 Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Tiến sĩ, Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

12.

 Ông Hà Văn Huân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp

13.

 Ông Nguyễn Bá Long, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp

14.

 Ông Vũ Huy Đại, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Lâm nghiệp

15.

 Ông Đào Duy Phương, Thạc sĩ, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp

16.

 Ông Lê Sỹ Doanh, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

17.

 Ông Mai Hải Châu, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Lâm nghiệp

18.

 Bà Trương Thị Thu Hường, Sinh viên, Ủy viên BCH Đoàn TNCSHCM Trường

19.

 Ông Phí Mạnh Cường, Cử nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần

20.

 Ông Triệu Văn Hùng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

21.

 Ông Phí Hồng Hải, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22.

 Ông Nguyễn Văn Lưu, Kỹ sư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Hoàn Cầu

23.

 Ông Nguyễn Văn Hà, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24.

 Ông Nguyễn Quốc Trị, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25.

 Ông Hà Sỹ Đồng, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị