Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa II (nhiệm kỳ 2019-2024)

Theo Quyết định số 1620/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

và Quyết định số 1958/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.

PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

2.

GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

3.

TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

4.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Nguyên Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

5.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

6.

PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

7.

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

8.

PGS.TS. Dương Văn Tài – Trưởng khoa Cơ điện và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp

9.

TS. Bùi Thị Minh Nguyệt – Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

10.

PGS.TS. Hà Văn Huân – Trưởng phòng Đào tạo

11.

TS. Nguyễn Bá Long – Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp

12.

PGS.TS. Vũ Huy Đại – Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Lâm nghiệp

13.

ThS. Đào Duy Phương – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp

14.

PGS.TS. Lê Xuân Trường – Trưởng khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

15.

TS. Lê Sỹ Doanh – Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

16.

TS. Mai Hải Châu – Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

17.

CN. Phí Mạnh Cường – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

18.

PGS.TS. Triệu Văn Hùng – Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

19.

TS. Phí Hồng Hải – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

20.

KS. Nguyễn Văn Lưu – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Hoàn Cầu

21.

TS. Nguyễn Văn Hà – Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22.

TS. Nguyễn Quốc Trị – Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23.

Vũ Thị Mai – Sinh viên, Ủy viên BCH Đoàn TNCSHCM, Trường Đại học Lâm nghiệp

24.

TS. Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị