VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrạng tháiTải xuống
39/VBHN-BTC07/10/2020Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng Còn hiệu lực
44/VBHN-BTC07/10/2020Thông tư Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán Còn hiệu lực
41/2020/TT-BGDĐT03/11/2020Thông tư Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục Chưa có hiệu lực
40/2020/TT-BGDĐT26/10/2020Thông tư Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập Chưa có hiệu lực
38/2020/TT-BGDĐT06/10/2020Thông tư Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến Còn hiệu lực
37/2020/TT-BGDĐT05/10/2020Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Còn hiệu lực
08/2020/TT-BLĐTBXH15/10/2020Thông tư Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động Chưa có hiệu lực
2684/QĐ-BKHCN29/09/2020Quyết định 2684/QĐ-BKHCN năm 2020 về đính chính Thông tư 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước Còn hiệu lực
120/2020/NĐ-CP10/07/2020Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Chưa có hiệu lực
115/2020/NĐ-CP25/09/2020Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Còn hiệu lực
112/2020/NĐ-CP18/09/2020Nghị định Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Còn hiệu lực
33/2020/TT-BGDĐT15/09/2020Thông tư Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương Còn hiệu lực
32/2020/TT-BGDĐT15/09/2020Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Còn hiệu lực
31/2020/TT-BGDĐT15/09/2020Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục Còn hiệu lực
30/2020/TT-BGDĐT15/09/2020Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Còn hiệu lực