VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
12/VBHN-BTC 10/06/2022 Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Còn hiệu lực
30/2022/TT-BT 03/06/2022 Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030. Còn hiệu lực
09/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học. Còn hiệu lực
08/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Còn hiệu lực
03/VBHN-BGDĐT 27/05/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Còn hiệu lực
02/VBHN-BGDĐT 23/05/2022 Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Còn hiệu lực
01/VBHN-BGDĐT 23/05/2022 Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Còn hiệu lực
26/2022/TT-BTC 11/05/2022 Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020 – 2025 Còn hiệu lực
07/2022/TT-BGDĐT 23/05/2022 Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục Còn hiệu lực
06/2022/TT-BGDĐT 11/05/2022 Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục Còn hiệu lực
02/VBHN-BNV 02/05/2022 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Còn hiệu lực
01/VBHN-BNV 02/05/2022 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức Còn hiệu lực
08/CT-TTg 01/06/2022 Về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường Còn hiệu lực
06/CT-TTg 27/05/2022 Về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 Còn hiệu lực
01/VBHN-TTCP 19/04/2022 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Còn hiệu lực