VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
42/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo Còn hiệu lực
41/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương Còn hiệu lực
40/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục Còn hiệu lực
39/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông Còn hiệu lực
07/VBHN-BGDĐT 20/12/2021 Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Còn hiệu lực
117/2021/TT-BTC 22/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Còn hiệu lực
33/2021/TT-BYT 31/12/2021 Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
35/2021/QĐ-TTg 24/11/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ. Còn hiệu lực
127/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Còn hiệu lực
34/2021/TT-BGDĐT 30/11/2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Còn hiệu lực
32/2021/TT-BGDĐT 22/11/2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Còn hiệu lực
31/2021/TT-BGDĐT 10/11/2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập. Còn hiệu lực
92/2021/TT-BTC 28/10/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức Còn hiệu lực
29/2021/TT-BGDĐT 20/10/2021 Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Còn hiệu lực
06/2021/TT-BNV 01/11/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Còn hiệu lực