Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Minh Toại

Theo thông báo số 123/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

– Phụ trách công tác đào tạo bậc đại học và trung học phổ thông.

– Phụ trách các dự án đào tạo theo chương trình Chất lượng cao, các chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài;

– Phụ trách công tác tuyển sinh, quảng bá của Nhà trường;

– Phụ trách rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa, viện đào tạo…;

– Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng trường đại học;

– Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội chữ thập đỏ); phối họp công tác với Công đoàn Trường;

– Phụ trách công tác HSSV; thi đua khen thưởng, kỷ luật khối HSSV; công tác văn thể;

– Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra thuộc khối HSSV;

– Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KT&ĐBCL; Phòng CT&CTSV; Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Khoa Cơ điện & Công trình; Khoa Lý luận chính trị; Trung tâm GDQP và Thể chất; Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp; Viện Sinh thái rừng & Môi trường; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.