Đào tạo liên thông trình độ Đại học, văn bằng 2 đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO V/v kế hoạch tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông trình độ đại học (liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ…

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch tuyển sinh liên thông trình độ đại học

hình thức đào tạo chính quy năm 2023

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông trình độ đại học (liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và đối với người có bằng tốt nghiệp đại học) hình thức đào tạo chính quy năm 2023, cụ thể như sau:

1. Các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh

Các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi ngành được đề cập chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

2. Đối tượng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

– Đối tượng tuyển sinh:

+ Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên.

+ Liên thông đối với người có bằng đại học (Văn bằng 2 đại học): Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.

– Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo phương thức xét kết quả học tập năm lớp 10,11, 12 hoặc dựa trên kết quả học tập bậc trung cấp, cao đẳng, đại học.

3. Thời gian tuyển sinh

– Thời gian xét tuyển: 01 đợt/tháng, cụ thể:

– Thời gian nhận hồ sơ đợt 01: từ ngày 02/01/2023.

– Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 25 hàng tháng. Thí sinh nhập học sau khi công bố kết quả xét tuyển 10 ngày.

4. Lệ phí xét tuyển và nơi nộp hồ sơ

          – Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/ hồ sơ.

          – Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp.

– Hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 đại học, liên thông được đăng tải trên Website: http://vnuf.edu.vn/, mục TUYỂN SINH.

5. Thông tin liên hệ

          – Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

          – Website: http://vnuf.edu.vn/

– Email: daotao@vnuf.edu.vn; Điện thoại: 02433.840707.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC NGÀNH HỌC TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC

TTKhối ngành/Ngành họcMã ngànhChỉ tiêu
I.Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn  
1Kế toán7340301100
2Quản trị kinh doanh734010150
3Kinh tế731010150
4Công tác xã hội776010150
5Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành781010350
6Bất động sản734011650
II. Khối ngành Kiến trúc và Cảnh quan  
7Thiết kế nội thất758010850
8Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị)762020250
9Kiến trúc cảnh quan758010250
IIIKhối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng  
10Công nghệ sinh học742020150
11Chăn nuôi (Chuyên ngành chăn nuôi –  Thú y)762010550
12Thú y764010150
13Bảo vệ thực vật762011250
14Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt)762011050
15Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn)762010250
IV.Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái 
16Quản lý tài nguyên và Môi trường785010150
17Khoa học môi trường744030170
18Quản lý đất đai7850103100
19Du lịch sinh thái785010450
V.Khối ngành Lâm nghiệp  
20Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)7620211100
21Lâm học (Lâm nghiệp)7620201100
22Lâm sinh7620205100
VI.Khối ngành Công nghệ và Công nghệ thông tin  
23Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)748010450
24Công nghệ kỹ thuật ô tô751020550
25Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử751020350
26Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)758020150
27Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)752010350
28Công nghệ chế biến lâm sản (CN gỗ và quản lý SX)754900150