Lịch sử hình thành và phát triển 9 tháng 12, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1964 theo Quyết định số 127/CP ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách Khoa Lâm học và tổ Cơ giới khai...

Đọc tiếp
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHÓA I (NHIỆM KỲ 2013-2018) 14 tháng 6, 2017

Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa I (nhiệm kỳ 2013-2018)

Đọc tiếp
Lịch sử hình thành và phát triển 21 tháng 7, 2016

Vài nét về lịch sử hình thành phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Giới thiệu chung về trường Đại học Lâm nghiệp 1 tháng 3, 2016

Trường Đại học Lâm nghiệp (tên tiếng Anh và tên viết tắt là Vietnam National University of Forestry /VNUF); được thành lập theo quyết định 127/CP ngày 19 tháng 8 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ.

Đọc tiếp