Danh mục bài báo đăng trên tạp chí trong nước năm 2015

STT Tên bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học Tên tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Số Trang Năm công bố Địa chỉ liên kết bài báo toàn văn 1 Ảnh hưởng của điều kiện kinh tế – xã hội đến mất rừng, suy thoái rừng và đề xuất các giải…

STT Tên bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học Tên tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Số Trang Năm công bố Địa chỉ liên kết bài báo toàn văn
1 Ảnh hưởng của điều kiện kinh tế – xã hội đến mất rừng, suy thoái rừng và đề xuất các giải pháp thực thi REDD+ tại tỉnh Điện Biên Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 15 132-141 2015 Link liên kết
2 Ảnh hưởng của độ tán che và phân bón đến sinh trưởng và sản lượng của quả sâm ngọc linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv) ở Kon Tum Đỗ Anh Tuân Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 11 139-144 2015  
3 Ảnh hưởng của một số nhân tốt sinh thái đến tái sinh rừng lá rộng thường xanh Vườn Quốc gia Xuân Sơn Bùi Thế Đồi Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 1 118-123 2015  
4 Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chi phí năng lượng riêng của máy trộn hạt gỗ nhựa Leistritz Hoàng Việt Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 95-100 2015 Link liên kết
5 Ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật đến chi phí năng lượng riêng khi cắt gỗ rừng trồng bằng cưa xăng Nguyễn Văn Quân Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 10 131-136 2015  
6 Ảnh hưởng của nhuộm màu bằng Kalu Dichromat (K2Cr2O7) đến các chỉ số màu sắc của ván mỏng từ gỗ keo lá tràm (Acacia Auriculiformis) Lý Tuấn trường, Trần Văn Chứ Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 11 119-124 2015  
7 Ảnh hưởng của tỷ lệ bột giấy đến một số tính chất cơ lý của vật liệu compozit xi măng bột giấy Lý Tuấn Trường, Trần Văn Chứ Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 22 121-127 2015  
8 Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến quá trình phát sinh dòng chảy và lượng đất xói mòn trong quy mô thí nghiệm Bùi Xuân Dũng, Tạ Thị Diệu Linh, Lê Thái Sơn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 29-39 2015 Link liên kết
9 Ảnh hưởng của xử lí thủy – nhiệt đến một số tính chất công nghệ của gỗ Bạch Đàn (Eucalyptus urophylla S.T. Blake) Nguyễn Văn Diễn, Lê Xuân Phương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 92-100 2015 Link liên kết
10 Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến khả năng chống nấm mốc của gỗ Gáo trắng và gỗ Trám trắng Vũ Thị Ngoan, Tạ Thị Phương Hoa Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 24 104-109 2015 Link liên kết
11 Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến tính ổn định kích thước của gỗ Gáo trắng và gỗ Trám trắng Tạ Thị Phương Hoa Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 22 128-134 2015 Link liên kết
12 Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng chịu ẩm của gỗ Keo Lai Trần Văn Chứ, Vũ Mạnh Tường Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 7 128-132 2015  
13 Ảnh hưởng đồng thời của ba yếu tố: Nồng độ, thời gian, áp suất tẩm Nano SiO2 đến chất lượng ván sàn biến tính từ gỗ keo lai (Acacia Mangium x Acacia auriculiformis) Lê Xuân Phương Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9 128-… 2015  
14 Các loài lan quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng, Vũ Quang Nam Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 3-10 2015 Link liên kết
15 Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tham gia dự án PTCPBV của người dân xã Nâm N’Jang, Đắk Nông Trần Thị Tuyết, Hoàng Thị Thanh Huyền Tạp chí Kinh tế và Phát triển 220(II) 86-93 2015  
16 Công thức chính xác và xấp xỉ của phương trình tán sắc và tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong mô hình một lớp trực hướng đặt trên bán không gian trực hướng Nguyễn Thị Lưu, Trương Thị Thùy Dung, Lê Thị Huệ, Trần Thanh Tuấn Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 12   946-953 2015  
17 Cơ chế, chính sách đối với công ty lâm nghiệp đang quản lý rừng sản xuất là rừng tự nhiên – thực trạng và định hướng Nguyễn Văn Hợp, Vũ Ngọc Chuẩn  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 105-113 2015 Link liên kết
18 Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng  Phạm Thanh Quế  Kỷ yếu hội thảo quốc gia    92-100 2015  
19 Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển Đặng Thị Hoa, Quyền Đình Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 116-124 2015 Link liên kết
20 Dẫn liệu mới về đa dạng thành phần loài thú tại Khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái Đồng Thanh Hải Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 3+4 212-221 2015  
21 Đánh giá ảnh hưởng của Biến động sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn  Nguyễn Thị Bích Tạp chí Địa chất 356 49-59 2015  
22 Đánh giá đa dạng di truyền cây trội Đinh đũa (Stereosperum colais) làm cơ sở cho chọn giống Hoàng Vũ Thơ Tạp chí Rừng và Môi trường 69+70 61- 66 2015 Link liên kết
23 Đánh giá đa dạng di truyền quần thể Thông mã vĩ (Pinus massoniana L.) tại khu vực núi Luốt Hoàng Vũ Thơ Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 11 132-138 2015 Link liên kết
24 Đánh giá hiện trạng và định hướng áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất Lâm nghiệp ở Việt Nam hiện nay Dương Văn Tài Tạp chí Công nghiệp nông thôn 18 33-35 2015  
25 Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của một số mô hình rừng trồng sản xuất tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hải Hòa, Võ Anh Đức Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 4 4095-4109 2015 Link liên kết
26 Đánh giá hiệu quả một số mô hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Minh Thanh, Trần Thị Nhâm Tạp chí Khoa học Đất 46 127-130 2015  
27 Đánh giá sinh trưởng cây con Thông nhựa và chọn lọc sớm gia đình có triển vọng trong giai đoạn vườn ươm Hoàng Vũ Thơ Tạp chí Rừng và Môi trường 74 17- 22 2015 Link liên kết 
28 Đánh giá sinh trưởng rừng trồng keo lai ở tuổi và mật độ khác nhau tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế Hoàng Vũ Thơ Tạp chí Rừng và Môi trường 71 41- 47 2015 Link liên kết
29 Đặc điểm ánh sáng và tái sinh lỗ trống ở rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Lục Ngạn, Bắc Giang Đỗ Anh Tuân Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 10 110-118 2015  
30 Đặc điểm của đất dưới một số trạng thái thảm thực vật tại Do Nhân, Tân Lạc, Hòa Bình Nguyễn Minh Thanh, Lê Văn Cường Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 2 116-122 2015  
31 Đặc điểm của đất dưới một số trạng thái thảm thực vật tại Do Nhân, Tân Lạc, Hòa Bình Nguyễn Minh Thanh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 2 116-122 2015  
32 Đặc điểm giải phẫu và sinh lý loài Củ dòm  Trần Ngọc Hải Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 3+4 233-236 2015  
33 Đặc điểm giải phẫu và sinh lý loài Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis longifolia Craib) Trần Ngọc Hải Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 17 143-146 2015 Link liên kết
34 Đặc điểm giải phẫu và sinh lý loài Hoàng Tinh Hoa Trắng (Disporopsis longifolia Craib) Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thị Như Anh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 19 143-146 2015  
35 Đặc điểm phân bố và hình thái loài Đỗ quyên hoa trắng hồng (Rhododendron cavaleriei H. Lév.) tại Vườn Quốc gia Tam Đảo Đặng Văn Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 32-41 2015 Link liên kết
36 Đặc điểm phân bố và quan hệ không gian của loài cây Nhò vàng (Streblus macrophyllus) ở Vườn quốc gia Cúc Phương Phạm Thế Anh, Nguyễn Hồng Hải, Lê Tuấn Anh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 24 125-132 2015  
37 Đặc điểm tái sinh lỗ trống trong rừng tự nhiên và lá rộng thường xanh tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Phạm Minh Toại Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 22 135-141 2015  
38 Điều tra thu nhập, nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng địa lan Kiếm (Cymbidium sp) có giá trị kinh tế cao 6 phục vụ công tác bảo tồn và phát triển Đặng Văn Hà, Nguyễn Thị Yến Tạp chí Nông nghiệp và PTNT     2015  
39 Độ ẩm bão hòa thớ gỗ của gỗ Trám trắng (Canarium album (Lour.) Raeusch) Tạ Thị Phương Hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 108-112 2015 Link liên kết
40 Estimation of Northern buff-cheeked crested gibbon population size in Kon Cha Rang nature reserve: a new method using weighted correction factor Vũ Tiến Thịnh, Đồng Thanh Hải Vietnamese Journal of Primatology 4 41-48 2015  
41 Gỡ khó để phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam Nguyễn Bá Huân Tạp chí Kinh tế và Dự báo 22 35-37 2015  
42 Giải pháp hoàn thiện chính sách giao đất Lâm nghiệp ở Việt Nam Võ Mai Anh Tạp chí Rừng và Môi trường 69+70 47-54 2015  
43 Giải pháp phát triển kinh tế hộ Nông dân ở huyện Quốc oai, Thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Huân Tạp chí Quản lý kinh tế 70 49-57 2015  
44 Giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội Nguyễn Thu Trang Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 131-140 2015 Link liên kết
45 Giản đồ pha của mô hình XY hai chiều với trường tinh thể bất đẳng hướng sáu hướng Lương Minh Tuấn, Trần Thiện Hoàng, Dương Xuân Núi, Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy, Đào Xuân Việt Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 – SPMS 2015   135 2015  
46 Hiện trạng cây xanh thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp khắc phục cây đổ, gãy sau mưa bão hằng năm Đặng Văn Hà, Nguyễn Thị Yến Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 21 118-125 2015  
47 Hiệu quả chống cháy của hai đơn pha chế chất chông cháy Bo và Ure Phốt Phát Trần Văn Chứ, Lê Xuân Phương Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 10 124-130 2015  
48 Hiệu quả sử dụng đất của nông hộ sau tích tụ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Xuân thị Thu Thảo, Hoàng Xuân Phương, Hồ Thị Lam Trà Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 19 16-24 2015 Link liên kết
49 Hoàn thiện chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng đối với xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Hoàng Thị Hảo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 13 43-… 2015  
50 Kết cấu loài, cấu trúc và tái sinh tự nhiên của rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở Công ty Lâm nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình Nguyễn Trọng Bình Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 8 97-102 2015  
51 Kết quả nghiên cứu bước đầu giá trị dinh dưỡng của sâu Tre  (Omphisa fuscidentalis Hampson) (Lepidoptera: Crambidae) Hoàng Thị Hồng Nghiệp, Nguyễn Thế Nhã Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 81-85 2015 Link liên kết
52 Kết quả tính toán ổn định của xuồng chữa cháy rừng Tràm Nguyễn Văn Quân Tạp chí Công nghiệp nông thôn 17 23-28 2015  
53 Kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định Xuân Thị Thu Thảo, Pham Phương Nam, Hồ Thị Lam Trà Tạp chí Khoa học và Phát triển 6 931-942 2015  
54 Khả năng chống nấm mục của gỗ Gáo trắng và gỗ Trám trắng xử lý mDMDHEU.  Tạ Thị Phương Hoa, Ngô Quang Trưởng, Vũ Huy Đại Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 21 126-132 2015 Link liên kết
55 Khả năng ứng dụng phân loại bề mặt lớp phủ bằng thuật toán Support Vector Machine Nguyễn Thị Oanh, Phùng Minh Tám Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 140-147 2015 Link liên kết
56 Khảo sát ảnh hưởng của tính bất đẳng hướng của môi trường lên tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh Trần Ngọc Trung, Lê Thị Huệ, Trần Thanh Tuấn Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 12   1482-1489 2015  
57 Lập địa và vùng trồng thích hợp loài bách tán Đài Loan (Taiwnia Cryptomerioides Hayyta) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên, Văn Bàn, Lào Cai Nguyễn Trọng Bình, Đỗ Anh Tuân Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 10 119-123 2015  
58 Lựa chọn sinh cảnh sống của Sơn dương (Capricornis milneedwardsii David, 1869) vào mùa hè ở dãy núi đá Đông Bắc, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông Nguyễn Đắc Mạnh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 73-80 2015 Link liên kết
59 Mô hình điểm không gian dựa trên đặc trưng về khoảng cách và đường kính của cây rừng Nguyễn Hồng Hải, Phạm Văn Điển, Đỗ Anh Tuân Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 14 124-131 2015 Link liên kết
60 Một số bất cập trong các Nghị định liên quan đến giao đất giao rừng Võ Mai Anh Tạp chí Thanh Tra 1 42-46 2015  
61 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ seminar trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Hoàng Thị Nhung Tạp chi Giáo dục và Xã hội 55 76 2015 Link liên kết
62 Một số đặc điểm hình thái, tập tính của Xén tóc vân hình sao (Anoplophora chinensis Forster) hại Phi lao tại Hà Tĩnh Lê Bảo Thanh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 67-72 2015 Link liên kết
63 Một số đặc điểm sinh vật học loài Lùng (Bambusa longissima) Trần Ngọc Hải Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 20 129-133 2015 Link liên kết
64 Một số đặc điểm về cấu trúc và chất lượng của rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình Nguyễn Minh Thanh, Phan Thị Thơ Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 17 135-142 2015  
65 Một số gợi ý để doanh nghiệp dàm phán kinh doanh thành công trong thời kỳ hội nhập Nguyễn Bá Huân Tạp chí Công thương 10 19-23 2015  
66 Mốt số vấn đề đầu tư kết cấu hạ tầng từ Chương trình 135 của Quảng Ninh Hoàng Thị Hảo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 13 61-62 2015  
67 Mức sẵn lòng chi trả bảo hiểm nông nghiệp cho chăn nuôi lợn của nông dân ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Huân Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 15 89-97 2015  
68 Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp xử lý và bảo quản đến tỷ lệ nảy mầm hạt Dẻ anh (Captanopsis piriformis Hickel et Camus) Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Văn Vinh, Lê Xuân Trường Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 18 134 -139 2015 Link liên kết
69 Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ ép đùn đến chất lượng composite nhựa – vỏ cây Cao Quốc An, Triệu Văn Hải, Vũ Mạnh Tường, Lê Văn Tung Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 86-91 2015 Link liên kết
70 Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ xử lý nhiệt đến mày sắc ván mỏng gỗ Bồ đề dùng trong sản xuất ván lạng ký thuật Trần Văn Chứ, Lê Xuân Phương Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9 123-127 2015  
71 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ép đến chất lượng ván dán chậm cháy từ gỗ keo lai.  Trần Văn Chứ, Lê Xuân Phương Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 8 117-124 2015  
72 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt thoi dẹt đến tính công tác và cường độ của bê tông Đặng Văn Thanh, Nguyễn Văn Bắc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp   83-88 2015 Link liên kết
73 Nghiên cứu ảnh hưởng của thông só công nghệ ép đến chất lượng gỗ ghép khối dung để làm dầm chịu lực Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, Lê Ngọc Phước, Nguyễn Trọng Kiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 85-94 2015 Link liên kết
74 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận dịch vụ E-Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầi tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Trần Hữu Dào, Trần Thanh Liêm Tạp chí Ngân hàng 16 24-29 2015  
75 Nghiên cứu công nghệ tạo ván LVL (Laminated Vener Lumber) chậm cháy Trần Văn Chứ Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 5 114-122 2015  
76 Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit từ phế liệu vỏ Lốp xe Lê Xuân Phương, Nguyễn Minh Hùng Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 7 121-127 2015  
77 Nghiên cứu dao động của máy kéo bông sen-20 khi vận chuyển gỗ bằng Rơ mooc một trục RMH-3000 Nguyễn Văn Quân Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 11 125-131 2015  
78 Nghiên cứu dòng điện cảm ứng chum điện tử thu nhận bởi nano contact trong cấu trúc chứa nano tinh thể bằng mô phỏng Monte Carlo. Dương Xuân Núi, Dương Chính Cương, Nguyễn Lương Thiện và Đoàn Quảng Trị Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 – SPMS 2015   739 2015  
79 Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và sinh lý loài Bương mốc Trần Ngọc Hải Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 51-55 2015 Link liên kết
80 Nghiên cứu đặc điểm hình thái lá, quả, hạt và sự nảy mầm của hạt Đinh đũa (Stereopermum colais) Hoàng Vũ Thơ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 10-20 2015 Link liên kết
81 Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của Thông hai lá dẹt (Pinus kempfii) tại VQG Bidoup- Núi Bà Lê Xuân Trường, Trương Quang Cường Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 18 127 – 133 2015 Link liên kết
82 Nghiên cứu hệ thống thiết bị thí nghiệm sấy gỗ bằng năng lượng mặt trời kết hợp nồi dầu Hoàng Xuân Niên, Nguyễn Minh Hùng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 113-122 2015 Link liên kết
83 Nghiên cứu hệ thực vật thân gỗ ở khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang Trần Ngọc Hải, Phạm Thanh Hà Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 23 125-131 2015 Link liên kết
84 Nghiên cứu khu hệ thú linh trưởng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê, Hà Giang Giang Trọng Toàn Tạp chí Rừng và Môi trường 69+70 39-42 2015  
85 Nghiên cứu mối quan hệ giữa đặc điểm sinh cảnh và phân bổ của loài vượn cao vít (Nomascus nasutus Kunckel d’Herculais, 1984) tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít, tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thế Cường, Đồng Thanh Hải Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 3+4 226-232 2015  
86 Nghiên cứu một số đặc điểm của tỷ lệ sinh khối khô/ sinh khối tươi cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam Vũ Tiến Hưng, Vũ Thế Hồng, Nguyễn Minh Thanh, Hoàng Văn Hoàng Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 1 124-128 2015  
87 Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và khả năng tái sinh của lâm phần Trâm bầu (Copmbretaceae quadrangulare Kurz) trên vùng cát ven biển tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Lê Xuân Trường, Thái Văn Thành Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 14 132 -136 2015 Link liên kết
88 Nghiên cứu một số đặc điểm tỷ lệ sinh khối khô/sinh khối tươi cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam Nguyễn Minh Thanh, Vũ Tiến Hưng, Vũ Thế Hồng Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 1 124-128 2015  
89 Nghiên cứu nhân giống Đinh đũa (Stereosperum colais (Dillw) Mabberl) bằng phương pháp giâm hom Hoàng Vũ Thơ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 10-19 2015 Link liên kết
90 Nghiên cứu nhân giống một số dòng vô tính Tràm Năm Gân (Melaeuca Quinquenervia) bằng nuôi cấy mô Khuất Thị Hải Ninh, Lê Đình Khả, Vũ Thị Huệ, Nguyễn Thị Thanh Hường Tạp chí Nông nghiệp và PTNT Tháng 6 220-22 2015  
91 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình bị thu hồi đất Nguyễn Thị Xuân Hương  Tạp chí Kinh tế và dự báo     2015  
92 Nghiên cứu sử dụng tư liệu ảnh ra-đa ALOS PALSAR để xác định trữ lượng gỗ rừng khộp ở xã Krông Na – huyện Buôn Đôn – tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Thị, Trần Quang Bảo, Vũ Tiến Thịnh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 20 122-128 2015 Link liên kết
93 Nghiên cứu sự thích nghi của một số giống Cao su trồng tại huyện Thuận Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La Nguyễn Trọng Bình Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 20-26 2015 Link liên kết
94 Nghiên cứu tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại xã Môn Sơn, thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát Trịnh Hải Vân, Vi Thị Hòa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 20/10 28-36 2015  
95 Nghiên cứu tính chất lý, hoá học đất tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình Nguyễn Hoàng Hương, Nguyễn Thị Bích Phượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 30-37 2015 Link liên kết
96 Nghiên cứu tính chất vật liệu compozit gỗ chế tạo từ gỗ keo lai và nano titan đioxit ( TiO2) Trần Văn Chứ, Vũ Mạnh Tường Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 3+4 237-242 2015  
97 Nghiên cứu tình trạng và bảo tồn khu hệ Linh trưởng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca, Hà Giang Đồng Thanh Hải Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 48-57 2015 Link liên kết
98 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phương án quản lý rác thải trường Đại học Lâm nghiệp Trần Thị Hương, Lê Phú Tuấn, Đặng Hoàng Vương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 64-77 2015 Link liên kết
99 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp cho vườn Tre khu vực lăng chủ tịch Hồ Chí Minh Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Mạnh Tuyến, Tạ Thị Nữ Hoàng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 58-66 2015 Link liên kết
100 Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật trong điều chế rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào. Trần Hữu Viên Workshop proceedings: Linkage of research, training and production development for restructuring the forestry sector in Vietnam  14-15/ 11/2014   2015  
101 Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý ảnh vệ tinh Landsat8 trong ArcGis Vũ Thị Thìn, Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hữu Văn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 73-83 2015 Link liên kết
102 Những bất cập trong các Nghị định liên quan đến giao đất, giao rừng Võ Mai Anh Tạp chí Thanh tra  1   2015  
103 Những hàm ước lượng sinh khối đối với những cây gỗ thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở công ty lâm nghiệp Long Đại của tỉnh Quảng Bình Nguyễn Trọng Bình Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9 114-120 2015  
104 Phát triển bền vững cây dược liệu ở Việt Nam và tỉnh Hải Dương Trần Ngọc Hải Kỷ yếu HT CLB KH-CN các truờng ÐH kỹ thuật lần 46   69-72 2015  
105 Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân giải tinh bột trong nước thải làng nghề sản xuất và chế biến tinh bột Đỗ Thị Thúy Hằng, Trần Liên Hà, Nguyễn Như Ngọc Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH 28 57-60 2015  
106 Phân loại tiềm năng phục hồi rừng trên đất sau canh tác nương rẫy tại lưu vực sông cầu, tỉnh Bắc Kạn Phạm Văn Điển Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 2 123-132 2015  
107 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Chương Mỹ Nguyễn Bá Huân Khoa học Đào tạo Ngân hàng  161 61-67 2015  
108 Phân tích sự thay đổi lớp phủ bề mặt ở quy mô lưu vực dựa vào chỉ số thực vật và ảnh vệ tinh Landsat đa thời gian Phùng Văn Khoa, Đỗ Xuân Lân, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Quốc Hiệu, Nguyễn Quang Giáp, Kiều Thị Dương, Nguyễn Hải Hòa, Bùi Xuân Dũng, Phạm Văn Duẩn, Lê Thái Sơn, Đồng Thanh Hải, Đỗ Anh Tuấn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp   83-89 2015 Link liên kết
109 Phương pháp xác định một số thông số kỹ thuật của xe chữa cháy rừng đa năng Nguyễn Văn Quân Tạp chí Cơ khí Việt Nam 5 155-161 2015  
110 Quá trình nhận thức về vai trò nguồn lực chất lượng cao của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1986 đến 2011 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo dục lí luận 226 159 – 161 2015  
111 Quản lý rủi ro từ biến động kinh tế-xã hội: can thiệp chính sách của Chính phủ và ứng phó của hộ nghèo ở nông thôn Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Minh Thu, Trịnh Quang Thoại Tạp chí nghiên cứu kinh tế   53-60 2015  
112 Research on characteristics of wood products used by traditional style and the influence of Vietnam culture Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Nguyễn Thị Yên WORKSHOP PROCEEDINGS 12   2015  
113 Rủi ro và đối phó với rủi ro trong chăn nuôi lợn của các hộ nông dân ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Huân Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 110-119 2015 Link liên kết
114 Sinh trưởng của Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trên các vị trí địa hình và phương thức canh tác khác nhau Lê Xuân Trường, Dan Binkley Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 21 140 -146 2015 Link liên kết
115 Some findings of the research on the production of environment- friendly wood particle-cement boards for construction and interior use Vũ Huy Đại, Tạ Thị Phương Hoa, Nguyễn Hải Hoàn Workshop proceedings
“Vietnam foresty uiversity – international academy of wood science cooparation for deverlopmen”
  70-73 2015  
116 Sóng Stonley trong các tinh thể xoắn không nén được. Phạm Chí Vĩnh,  Lương Thế Thắng Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 12   1700-1706 2015  
117 Sự biến đổi cấu trúc hóa học gỗ keo tai tượng sau khi biến tính xử lý nhiệt.  Trần Văn Chứ, Lê Xuân Phương Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 6 114-119 2015  
118 Sử dụng ứng dụng ảnh vệ tinh Vnredsat-1 thành lập bàn đồ lấp phủ rừng ngập mặn tỷ lệ 1:10.000 khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau bằng phương pháp định hướng đối tượng Nguyễn Thị Oanh, Phạm Việt Hòa, Lê Quang Toan Tạp chí Tài nguyên và môi trường 20 12-14 2015  
119 Tạo bột giấy hiệu suất cao từ thân cây Ngô sử dụng xúc tác nấu thân thiện môi trường Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 78-82 2015 Link liên kết
120 Tính đa dạng thành phần loài thú tại khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Lương, Tỉnh Hòa Bình Đồng Thanh Hải Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 4 4072-4083 2015 Link liên kết
121 Tính đa dạng thành phần loài và giải pháp bảo tồn các loài bò sát, ếch nhái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái Đồng Thanh Hải, Phan Đức Linh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 57-64 2015 Link liên kết
122 Tính toán lực tác dụng lên dao băm trong quá trình băm dăm nguyên liệu giấy Nguyễn Văn Quân Tạp chí Cơ khí Việt Nam 5 137-144 2015  
123 Tối ưu hóa điều kiện thủy phân giới hạn pectin vỏ chanh leo tạo pectic oligosaccharide (POS) Vũ Kim Dung, Nguyễn Thị Xuân Sâm, Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Thị Thu Tạp chí Sinh học 1se 99 – 104 2015  
124 Tuyển chọn vi khuẩn Azotobacter có khả năng cố định nitơ và sinh tổng hợp IAA Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thủy Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 3-9 2015 Link liên kết
125 Thách thức trong thực hiện REDD+ và những vấn đề đặt ra đối với chính sách Lâm nghiệp Việt Nam Trần Thị Thu Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 109-115 2015 Link liên kết
126 Thành phần côn trùng tại khu vực núi Luốt, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội Lê Bảo Thanh, Bùi Văn Bắc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 78-84 2015 Link liên kết
127 Thành phần loài bò sát của khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn Lưu Quang Vinh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 16 136-140 2015  
128 Thay đổi tính chất đất dưới rừng trồng cao su trên đất dốc tại Hương Khê – Hà Tĩnh, Việt Nam Lê Bá Thưởng, Phạm Văn Điển, Đỗ Anh Tuân Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 2 3851-3857 2015  
129 The effect of rosin on the fixation of boron-based preservative in poplar wood Nguyễn Thị Thanh Hiền, Li Shujun, Li Jian Workshop proceedings Vietnam forestry university-international academy of wood science cooperation for development 12-5-2015, Viet Nam     2015  
130 Thiết kế khí động học cho xe du lịch SEDAN Lê Văn Thái Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội  27   2015  
131 Thu nhận Xenlulozo từ bã mía cho sản xuất Etanol sinh học theo phương pháp xử lý với axit axetic Lê Quang Diễn, Phạm Tuấn Anh, Tô Kim Anh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tạp chí Hóa học 1 50-55 2015  
132 Thử nghiệm phương pháp làm trơn đường lô sau giải đoán từ ảnh vệ tinh Phạm Văn Duẩn, Vũ Thị Thìn, Nguyễn Quang Giáp Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 38-48 2015 Link liên kết
133 Thực trạng công tác giáo dục thể chất của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp Nguyễn Quang San Tạp chí Khoa học Thể thao 2 54-59 2015  
134 Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững các làng nghề huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội Nguyễn Bá Huân Tạp chí Công thương 8 58-63 2015  
135 Thực trạng và giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thủy sản ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa Lê Đình Hải Tạp chí Rừng và Môi trường 73 56-62 2015  
136 Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSAT-1 thành lập bản đồ lớp phủ rừng ngập mặn tỷ lệ 1:10.000 khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau Nguyễn Thị Oanh, Phạm Việt Hòa, Lê Quang Toan  Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 12-14 2015  
137 Ứng dụng GIS trong phân tích đa tiêu chí để xác định ranh giới khu bảo tồn tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam Vũ Xuân Định, Đỗ Thị Hường Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 12 136-142 2015  
138 Ứng dụng mô hình nhân tố khám phá trong nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng du lịch khách hàng cá nhân Nguyễn Thị Xuân Hương Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 3   2015  
139 Vấn đề xác định sinh khối và trữ lượng rừng từ ảnh vệ tinh Phạm Văn Duẩn, Vũ Thị Thìn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 17-28 2015 Link liên kết
140 Xác định đoạn mã vạch AND cho trà hoa vàng tam đảo (Camellia Tamdaoensis) loài cây đặc hữu của Việt Nam Hà Văn Huân, Nguyễn Văn Phong Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 5 123-130 2015  
141 Xác định hàm lượng C trong các bộ phận cây Luồng (Dendrocalamus barbatus Hsuch.et.E.Z.Li) Lê Xuân Trường, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Điệp Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 50-56 2015 Link liên kết
142 Xác định năng suất vận xuất gỗ rừng trồng bằng máy kéo nông nghiệp được trang bị tời Nguyễn Văn Quân Tạp chí Công nghiệp nông thôn 17 8-14 2015  
143 Xây dựng công cụ nhập độ cao tự động và chuẩn hóa đường đồng mức trong Mapinfo Vũ Xuân Định, Đỗ Thị Hường Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 13 136-142 2015  
144 Xây dựng văn hoá kinh doanh tại Việt Nam – thực trạng và giải pháp Dương Thị Thanh Mai Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 113-139 2015 Link liên kết