Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 20/10/2017

BÌA – MỤC LỤC Trang Bùi Thị Cúc, Đồng Huy Giới, Bùi Thị Thu Hương. Nhân nhanh In vitro cây Dạ yến thảo hoa hồng sọc tím (Petunia hybrida L.) 3-10 Vũ Kim Dung, Hồ Thị Thủy, Nguyễn Thị Nhân. Nghiên cứu sản xuất Levan từ Bacillus subtilis Natto D 11-18 Nguyễn Thị Hải Hà,…

BÌA – MỤC LỤC

Trang

3-10

11-18

19-25

26-33

34-41

42-48

49-56

57-64

65-75

76-87

88-93

94-100

101-108

109-116

117-126

127-133

134-141

142-150

151-159

160-168

169-180

181-186