THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

Đại học Melbourne là một trường đại học nghiên cứu quốc tế chuyên sâu được công nhận với truyền thống xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo và tham gia cộng đồng. Được thành lập vào năm 1853, đây là trường đại học lâu đời thứ hai của Úc. Melbourne cung cấp các chương trình đại học và sau đại học hàng đầu thế giới  cho khoảng 50.000 sinh viên mỗi năm. Đại Học Melbourne hiện đào tạo hơn 80 chuyên ngành đại học và hơn 270 chuyên ngành cao học.

Trường có 10 phân khoa với các chương trình đào tạo từ dự bị đại học, cử nhân, cao học và viện nghiên cứu chuyên môn như:

  • Khoa Kiến trúc, Xây Dựng và Quy hoạch
  • Văn khoa
  • Khoa Kinh tế và Thương mại
  • Khoa Giáo dục
  • Khoa Công nghệ
  • Khoa Luật
  • Khoa Y, Nha và Khoa học Y tế
  • Khoa Khoa học tự nhiên
  • Khoa Thú y và Nông nghiệp
  • Cao Đẳng Nghệ Thuật Victoria và Nhạc viện Melbourne

Website: https://www.unimelb.edu.au/