Xây dựng ký túc xá Đại học Lâm nghiệp

Ngày 10/03/2011

Thông tin giới thiệu:
      Nhà ở Ký túc xá này có chiều cao 11 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1487m2, tổng diện tích sàn khoảng 15.984 m2, hệ số sử dụng đất khoảng 4,28 lần với tổng mức đầu tư là 74,721 tỷ đồng, thời gian thi công 2009-2011. Khi khu nhà Ký túc xá hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng khoảng 2.500 chỗ ở cho sinh viên của nhà trường, đáp ứng được khoảng 60% chỗ ở cho sinh viên hiện nay.
 
Quy mô xây dựng:
  * Công trình 11 tầng + 1 tầng mái:
      – Mật độ xây dựng: 41,2%.
      – Hệ số sử dụng đất: 4,43 lần.
      – Diện tích xây dựng: 1487 m2.
      – Tổng diện tích sàn: 15984 m2.
      – Có 290 phòng ở cho sih viên, diện tích từ 28-42m2.
  * Kết cấu móng: Cọc khoan nhồi và đài móng kết hợp giằng móng. Bê tông mác 350#, thép AI, AII, AIII.
  * Kết cấu thân: Bê tông mác 350#, thép AI, AII, AIII. Kết cấu khung cột, dầm, sàn BTCT kết hợp vách lõi thang.
 

Ảnh phối cảnh công trình

: