Tổ chức tọa đàm “Tìm hiểu và tăng cường hiểu biết về phát luật bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, luật Lâm nghiệp cho học sinh, sinh viên” năm 2020

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 – 2021, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ và Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức tọa đàm “Trao đổi kiến thức về phát luật BVR, bảo tồn ĐHSH, luật Lâm nghiệp cho HSSV” năm 2020.

Thời gian: 7h30, ngày 27 tháng 12 năm 2020;

Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần:

  • Đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ và Đại diện Đoàn thanh niên và các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; Giảng viên và sinh viên các khoa: QLTNR&MT, Lâm học; BCH Đoàn TN, BHC Hội SV trường, BCH các Liên chi Đội, BCH các Chi đoàn, Chi hội SV, Ban cán sự các lớp thuộc các khoa/viện, Trường THPTLN.