VNUF tổ chức Lễ Bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt 1 khoá 27 A theo hình thức trực tuyến (online)

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, từ ngày 16/9/2021 – 30/10/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2021 cho gần 300 học viên cao học khoá 27 A thuộc các chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý kinh tế, Lâm học, Kỹ thuật cơ khí, Quản lý đất đai, Công nghệ sinh học.

Năm nay, với lợi thế đã có kinh nghiệm và tổ chức rất nhiều Hội thảo, lễ bảo vệ luận văn, học tập trực tuyến cho nên Trường Đại học Lâm nghiệp không gặp trở ngại nào trong việc triển khai hình thức bảo vệ trực tuyến. Trong buổi bảo vệ luận văn cao học đầu tiên bằng hình thức online tại các Hội đồng diễn ra rất nghiêm túc, minh bạch, thông suốt phản ánh việc ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin tốt đảm bảo công tác dạy và học trước bối cảnh toàn xã hội đang giãn cách vì dịch bệnh như hiện nay.

Lễ khai mạc được tổ chức tại các “điểm cầu” từ trường ĐHLN với sự tham dự của các nhà của các Nhà khoa học, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong Hội đồng chấm luận văn và gần 300 học viên cao học bảo vệ đợt 1.

Các Thầy Cô trong Hội đồng chấm luận văn

Từ điểm cầu của các học viên đã báo cáo công trình nghiên cứu trước hội đồng đánh giá luận văn một các rất rõ ràng, đầy đủ, các công trình nghiên cứu đã vận dụng các kiến thức học tập và tự nghiên cứu, không còn khoảng cách về địa lý, “bảo vệ luận văn mọi lúc mọi nơi”, trường học không biên giới, đó là chia sẻ của các Thầy cô trong Hội đồng chấm bảo vệ luận văn.

Các học viên đang bảo vệ luận văn

Đánh giá về các đề tài tham gia bảo vệ đợt này, các Hội đồng chấm luận văn đều nhận định các luận văn có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã dành nhiều thời gian và nỗ lực trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề của đề tài đưa ra.

Tất cả quá trình đều được diễn ra nghiêm túc

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp của các chuyên ngành sẽ đánh giá, chấm điểm, những luận văn đạt yêu cầu sẽ được phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.