Hợp tác để cùng phát triển trong giai đoạn mới

Với tư duy, hợp tác để cùng phát triển, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều đối tác, trong đó, có hợp tác với trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản. Điều này đem đến cơ hội thuận lợi hơn cho người học tại thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh lân cận.

Tại buổi làm việc, ký kết hợp tác về tuyển sinh, đào tạo sáng 27/7/2023 ở Hải Phòng, đại diện lãnh đạo hai trường cùng nhau trao đổi, chia sẻ những mục tiêu, phương hướng, tiềm năng hợp tác, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu xã hội và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, ký kết hợp tác về tuyển sinh và đào tạo sáng 27/7/2023 tại thành phố Hải Phòng, TS. Trịnh Quốc Tấn – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản đã giới thiệu những đặc thù và nhu cầu của người học tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận. TS. Trịnh Quốc Tấn đánh giá cao và tin tưởng vào năng lực, thiện chí hợp tác của Trường Đại học Lâm nghiệp trong việc hợp tác và đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người học.

GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp khẳng định hợp tác giữa hai Trường về liên kết tuyển sinh, phối hợp đào tạo đại học, sau đại học, triển khai các lớp đào tạo nghề, bồi dưỡng ngắn hạn và tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho người học, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của hai Trường, cùng hỗ trợ nhau phát triển trong giai đoạn mới.

Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác, trong đó, Trường Đại học Lâm nghiệp mở văn phòng đại diện tại Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản; Trường Cao đẳng Công nghệ kinh tế và thủy sản bố trí một trạm đào tạo từ xa của Đại học Lâm nghiệp tại Hải Phòng; phối hợp tổ chức tuyển sinh các hệ Đại học, sau đại học, đào tạo ngắn hạn, giải quyết nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực; Trước mắt, hai bên thống nhất triển khai các chương trình đào tạo đại học và sau đại học như: Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, du lịch sinh thái, thiết kế nội thất và đào tạo ngoại ngữ theo nhu cầu. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã được ký kết vào cùng ngày.

Một số hình ảnh buổi ký kết

Đại diện hai trường trao đổi

GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp chia sẻ

TS. Trịnh Quốc Tấn – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản phát biểu

Hai bên thống nhất ký thỏa thuận hợp tác

Nguyễn Hùng Nam