Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa năm 2019

Phát triển lâm nghiệp theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và tái cơ cấu ngành chính là giải pháp căn bản để chống sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn phát động trồng cây tại Trường Đại học Lâm nghiệp. Ảnh: Tổng cục Lâm nghiệp

Ngày 14/6/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức mít tinh và phát động trồng cây tại Trường Đại học Lâm nghiệp. Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động của Việt Nam nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và kỷ niệm 25 năm thành lập Công ước Chống sa mạc hóa (UNCCD), kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ để góp phần giữ gìn và bảo vệ một môi trường Việt Nam xanh hơn.

Phát biểu tại buổi mít tinh, ông Hà Công Tuấn – Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT – Trưởng ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc nhấn mạnh, việc phát triển lâm nghiệp bền vững là giải pháp căn bản, hiệu quả để thực hiện Kế hoạch hành động chống sa mạc hóa của Việt Nam trong việc ngăn chặn suy thoái đất, chống sa mạc hóa, đặc biệt đối với các vùng trọng điểm.

Trên thế giới, diện tích các hoang mạc chiếm khoảng 1/3 diện tích đất liền, chỉ tính riêng 10 khu vực hoang mạc hóa lớn nhất thế giới đã có diện tích lên đến 43.967 triệu km2. Tại Việt Nam, tính đến hết năm 2016 diện tích đất bị suy thoái trên phạm vi toàn quốc của Việt Nam (phần đất liền) là hơn 1,3 triệu ha, chiếm khoảng 4% diện tích; diện tích đất có dấu hiệu bị suy thoái là gần 2,4 triệu ha, chiếm khoảng 7,3% diện tích tự nhiên và diện tích đất có nguy cơ bị suy thoái là gần 6,7 triệu ha, chiếm khoảng 20,3% diện tích. Như vậy, diện tích cần được quan tâm khoảng hơn 10 triệu ha, chiếm đến 31% diện tích lãnh thổ trên đất liền Việt Nam.

Phát triển lâm nghiệp theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và tái cơ cấu ngành chính là giải pháp căn bản để chống sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam. Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,65%, tăng 0,2% so với năm 2017, đạt chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018./.

Công ước UNCCD được thành lập từ năm 1994, hiện nay có 197 thành viên, Việt Nam gia nhập Công ước từ năm 1998. Mục tiêu của Công ước là chống sa mạc hoá/suy thoái đất và giảm thiểu tác hại của hạn hán ở các vùng bị sa mạc hóa và suy thoái đất nghiêm trọng, áp dụng các biện pháp có hiệu quả và sự trợ giúp quốc tế để giúp các nước bị ảnh hưởng bởi thoái hóa/sa mạc và hạn hán phát triển bền vững. Ngày 17/6/2019 hằng năm được Ban thư ký Công ước Chống sa mạc hóa Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Chống sa mạc hóa. Đây là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động về chống suy thoái đất/sa mạc hóa, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Nguồn: Phúc Nguyên – Thoibaotaichinhvietnam.vn