Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Quyết định thành lập Viện Sinh thái rừng và Môi trường trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp có tên viết tắt là IFEE (Institute for Forest Ecology and Environment), được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-BNN/TCCB ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT. Chức năng Viện…

Quyết định thành lập

Viện Sinh thái rừng và Môi trường trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp có tên viết tắt là IFEE (Institute for Forest Ecology and Environment), được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-BNN/TCCB ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT.

Chức năng

Viện có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế; tư vấn và dịch vụ về sinh thái rừng, môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Viện Sinh thái rừng và Môi trường gồm: Ban Lãnh đạo viện, 03 bộ môn; 01 trung tâm và 01 phòng.

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 36, trong đó có 4 tiến sỹ, 22 thạc sỹ, 11 kỹ sư. 

Viện trưởng: TS. Lê Sỹ Doanh 

Phó Viện trưởng: TS. Phạm Văn Duẩn

Các đơn vị thuộc ViệnTrưởng đơn vị
Bộ môn Công nghệ môi trườngTS. Lã Nguyên Khang
Bộ môn Sinh thái và phát triển rừngThS. Hoàng Văn Khiên
Bộ môn Ứng dụng viễn thám trong lâm nghiệpThS. Nguyễn Văn Thị
Trung tâm nghiên cứu bảo tồn động thực vật hoang dãThS. Nguyễn Hữu Văn
Phòng Tổng hợpThS. Kiều Đăng Anh

Lĩnh vực hoạt động chính

Nghiên cứu khoa học, công nghệ – Các hướng nghiên cứu chính : Nghiên cứu phát triển giống cây lâm nghiệp; Điều tra, kiểm kê, quy hoạch rừng; Chi trả dịch vụ môi trường rừng, xây dựng kế hoạch REED+ cấp tỉnh, chứng chỉ rừng; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Công nghệ thông tin trong lâm nghiệp; Nghiên cứu nhân nuôi, bảo tồn động, thực vật hoang dã.       

Hợp tác trong nước và quốc tế: Viện đã mở rộng mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức lâm nghiệp trong nước và quốc tế, trong đó có các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp, các tổ chức quốc tế liên quan như tổ chức WWF, tổ chức PanNature, tổ chức GIZ, tổ chức Winrock International, tổ chức FAO, UNEP, FCPF, SNV,…

● Đào tạo: Tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực lâm nghiệp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, cung cấp các cơ sở vật chất và hiện trường phục vụ cho công tác đào tạo.

Cơ sở vật chất: Trụ sở làm chính của Viện được đặt tại tầng 1 nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp. Viện có 1 trung tâm nghiên cứu bảo tồn động, thực vật hoang dã, 1 nhà màng phục vụ mục tiêu phát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế kèm theo nhà quản lý bảo vệ, Nhà xưởng và phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo: Công nghệ viễn thám và GIS, phân tích chất lượng môi trường, sinh thái rừng, quản lý thiên tai và rủi ro môi trường, quản lý bảo tồn, phân tích đất. Với có sở vật chất kỹ thuật hiện nay, Viện có đủ khả năng thực thi các dự án nghiên cứu – phát triển, thuộc các lĩnh vực và quy mô khác nhau đặc biệt là các chương trình về Điều tra, kiểm kê rừng, lập hồ sơ quản lý rừng, Xác định diện tích lưu vực; chương trình giống lâm nghiệp, xây dựng phần mềm.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Trong 13 năm hoạt động và phát triển, Viện đạt được những thành tựu đáng kể, giành được tín nhiệm trong một số lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Ngành. Viện đã hoàn thành 02 nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước, 14 nhiệm vụ KHCN cấp bộ, 06 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và thành phố, 05 Dự án trọng điểm của Nhà nước và Bộ NN&PTNT và 22 hợp đồng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ. Viện đã được Cục Bản quyền tác giả cấp 03 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho các Phần mềm “Kiểm tra dữ liệu điều tra kiểm kê rừng”, “Quản lý dữ liệu điều tra kiểm kê rừng Việt Nam” và Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu “Chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam”. Liên tục trong các năm từ 2012 đến nay, Viện luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến/xuất sắc. Năm 2016, Viện đã được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Định hướng phát triển

Ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực quản lý và trình độ chuyên môn cao đáp ứng sự phát triển của ngành cũng như xã hội;

– Phát triển các lĩnh vực hoạt động khoa học, dịch vụ mũi nhọn hiện có và mở rộng sang các lĩnh vực hoạt động khác;

– Mở rộng hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đào tạo;

– Tập trung phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong lâm nghiệp.

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà A3, Trường ĐH Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại:  02422 458 161

Web: www.ifee.edu.vn/; http://vstrmt.vnuf.edu.vn; E-mail: info@ifee.edu.vn