Video: Lễ Kỷ Niệm 55 năm thành lập Trường (1964 – 2019) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển; với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp hợp tác của bạn bè quốc tế cùng với sự nỗ lực không mệt mỏi của thế hệ các cán bộ giảng viên và sinh viên, đến nay Trường Đại học Lâm nghiệp đã trở thành một trong những trường Đại học đầu ngành của cả nước về đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành lâm nghiệp và phát triển nông thôn; là trung tâm khoa học và công nghệ có uy tín về lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế – xã hội – môi trường của đất nước.

Nguồn: Truyền thông VNUF