Video Hội thảo kỹ thuật dự án Erasmus về Xây dựng mạng lưới đào tạo sau đại học về Quản lý rừng bền vững và kinh tế sinh học

Hội thảo được tổ chức với mục đích xây dựng các lộ trình, kế hoạch triển khai các hoạt động của mạng lưới đào tạo sau đại học về Quản lý rừng bền vững và kinh tế sinh học. Đoàn công tác Trường Đại học Lâm nghiệp tham dự Hội thảo và lễ ký hợp tác có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, TS. Cao Thu Hiền – giảng viên Khoa Lâm học cùng các chuyên gia xây dựng chương trình.