Về việc tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II năm 2010

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 62 /ĐT V/v tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II năm 2010   Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010                                           Kính gửi: BCH các chi đoàn.             Thực hiện Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 62 /ĐT

V/v tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II năm 2010

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

  

                                       Kính gửi: BCH các chi đoàn.

 

          Thực hiện Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hiến máu tình nguyện; căn cứ công văn số 722/HH-TM ngày 08/10/2009 của Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư về việc phối hợp tổ chức hiến máu;

Thực hiện chương trình công tác năm học 2010-2011 của BCH Đoàn trường; được sự đồng ý của Đảng uỷ, BGH nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tổ chức ngày hiến máu tình nguyện đợt II năm 2010.

– Thời gian: Dự kiến trung tuần tháng 12 năm 2010;

          – Địa điểm: Tại trường ĐHLN (có thông báo sau).

Đề nghị BCH các chi đoàn thông báo cho các đoàn viên, thanh niên được biết; đăng ký tham gia theo tập thể chi đoàn hoặc cá nhân tại Văn phòng Đoàn trường, VP Hội Sinh viên trường hoặc email: doantruongdhln@gmail.comtrước ngày 11/12/2010.

Mời các sinh viên đã hiến máu tình nguyện ngày 13/12/2009 và đợt I năm 2010 đến Văn phòng Đoàn trường nhận thư của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương./.

         

Nơi nhận:

– Nh­ư trên;

– Đảng uỷ, BGH (báo cáo);

– L­ưu: VPĐT.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Chí Lâm