V/v xây dựng công trình thanh niên chào mừng 80 ngày thành lập Đoàn

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI            BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 09 /ĐT V/v xây dựng công trình thanh niên kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn   Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011     Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.              …


          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI           
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 09 /ĐT

V/v xây dựng công trình thanh niên

kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

 

 

Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.

 

            Ngày 21/02/2011, Ban Chấp hành Đoàn trường đã họp phiên thường kỳ và Quyết định tổ chức phát động trong đoàn viên, thanh niên xây dựng công trình thanh niên “80 ghế đá kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:

 

CHI ĐOÀN 55D KẾ TOÁN

Kính tặng

            – Mỗi chi đoàn mua 01 ghế đá có gắn biển tên đơn vị mình ở phía trước ghế ngồi. Ví dụ:

 

 

             – Các chi đoàn tự mua về hoặc nộp 600.000 đ tại Văn phòng Đoàn trường để nhờ mua.

            – Thời gian hoàn thành: trước ngày 19/3/2011.

            – Địa điểm đặt ghế sẽ được bố trí, sắp xếp trong khu vực Trường.

            Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các chi đoàn tích cực tham gia.

             Mọi chi tiết liên hệ tại Văn phòng Đoàn trường hoặc điện thoại: 0983 124 316 (đ/c Trần Văn Tùng)./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

  

 

 

Nguyễn Vũ Lâm