V/v tổ chức ngày hiến máu tình nguyện năm 2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 24 /ĐT V/v tổ chức ngày hiến máu tình nguyện năm 2011   Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011                                  Kính gửi: – Ban Chấp hành các chi đoàn; – Ban Chấp hành các liên…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 24 /ĐT

V/v tổ chức ngày hiến máu tình nguyện năm 2011

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

 

 

                             Kính gửi:

– Ban Chấp hành các chi đoàn;

– Ban Chấp hành các liên chi đoàn.

 

          Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hiến máu tình nguyện đợt I năm 2011.

– Thời gian: Từ 7h30 ngày 19/4/2010;

            – Địa điểm: Câu lạc bộ sinh viên, Trường ĐHLN.

Người hiến máu tình nguyện được nhận một trong các quà tặng sau: Áo Thanh niên Việt Nam, bộ cốc 4 chiếc, ô và gấu bông.

Đề nghị Ban Chấp hành các liên chi đoàn, các chi đoàn thông báo cho các đoàn viên, thanh niên được biết để tham gia chương trình./.

         

Nơi nhận:

– Nh­ư trên;

– Đảng uỷ, BGH (báo cáo);

– L­ưu: VPĐT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

  

Nguyễn Chí Lâm