V/v tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoànj

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI            BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 11 TB/ĐT   Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011   THÔNG BÁO V/v tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   Thực hiện kế hoạch…


          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI           
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 11 TB/ĐT

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng 80 năm

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Thực hiện kế hoạch số 70 KH/ĐT ngày 30/11/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Năm Thanh niên 2011, đồng thời tạo điều kiện để Thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần của tuổi trẻ, BTV Đoàn trường thông báo về việc tổ chức Liên hoan như sau:

I. QUY ĐỊNH

1. Chủ đề: Ca ngợi đất nước, Đảng, Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

2. Đối tượng tham gia

Đoàn viên, thanh niên trong Trường;

– Các đơn vị dự thi gồm:

+ Liên chi đoàn Khoa Lâm học;

+ Liên chi đoàn Khoa QLTNR&MT;

+ Liên chi đoàn Khoa KT&QTKD;

+ Liên chi đoàn Khoa CBLS;

+ Liên chi đoàn Khoa CĐ&CT;

+ Liên chi đoàn Ban PTDTNT;

+ Các chi đoàn cán bộ trực thuộc (Viện STR&MT, Khối Phòng Ban và Thư viện, Trung tâm Dịch vụ): Giao cho Chi đoàn Khối Phòng Ban và Thư viện là đơn vị thường trực (đ/c Lê Vũ Thanh, Bí thư chi đoàn, ĐT: 0983 720 018).

3. Thể loại dự thi: Ca (hợp xướng, đồng ca, tốp ca, song ca, đơn ca) – Múa – Nhạc – Tiểu phẩm – Thời trang.

4. Số lượng tiết mục dự thi: Mỗi đơn vị dự thi đăng ký 02 tiết mục, thời gian cho mỗi tiết mục không quá 6 phút. Nếu quá sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc: quá 1 phút trừ 1 điểm; quá 2 phút trừ 2 điểm; quá 3 phút trừ 5 điểm.

5. Phương thức đánh giá điểm: Các tiết mục dự thi được chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 01. Điểm tiết mục là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục.

6. Khen thưởng: Theo từng thể loại. Tuy nhiên, nếu thể loại chỉ có 1 hoặc ít đơn vị tham gia dự thi, Ban giám khảo căn cứ vào chất lượng nghệ thuật để trao giải hoặc không có giải. Ngoài ra, Ban tổ chức có thể trao một số giải thưởng khác.

II. ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

– Đăng ký tiết mục: ngày 21/3/2011 tại Văn phòng Đoàn trường;

– Ghép nhạc cho các đơn vị sử dụng nhạc của Ban tổ chức: từ 19h30 ngày 21/3/2011 (theo bố trí của Ban tổ chức);

– Liên hoan chính thức: từ 19h30 ngày 24/3/2010 tại Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nhận thông báo này, đề nghị các liên chi đoàn và các chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện để Liên hoan văn nghệ chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt./.

 

 

Nơi nhận:

– Các liên chi đoàn;

– Các chi đoàn;

– Tiểu ban VN Ban văn thể (p/h);

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

  

 

Nguyễn Vũ Lâm