V/v tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP * Số 63-KH/ĐU   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012 KẾ HOẠCH tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào,…

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số 63-KH/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


  Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012

KẾ HOẠCH

tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt

Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”
—–

 

            Căn cứ Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 06-6-2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”, Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tổ chức cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở mỗi nước; qua đó, không ngừng vun đắp tình hữu nghị thuỷ chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch;

– Thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước;

– Cuộc thi tổ chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

II- ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC DỰ THI

Tất cả cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong Trường đều có thể tham gia Cuộc thi bằng hình thức Thi trắc nghiệm hằng tuần và thi viết.

1- Thi trắc nghiệm hằng tuần

a- Cách thức thi: Người dự thi tiến hành các thao tác dưới đây để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức.

Truy cập vào một trong các trang web của Ban Tổ chức cuộc thi sau đây để tham gia dự thi:  

– Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn

– Báo Quân đội Nhân dân: www.qdnd.vn

– Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: www.mattran.org.vn

– Đài Truyền hình Việt Nam: www.vtv.vn

– Báo Công an Nhân dân: www.cand.com.vn

– Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: www.dangcongsan.vn

– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: www.chinhphu.vn

– Báo Tiền Phong: www.tienphong.vn

– Tạp chí Quê hương: www.quehuongonline.vn

– Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn

– Báo Thanh Niên: www.thanhnien.com.vn

– Báo điện tử Vietnamnet: www.vietnamnet.vn

– Báo điện tử VnExpress: www.vnexpress.net

– Báo điện tử Dân trí: www.dantri.com.vn

Trả lời câu hỏi thi: Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 3 câu hỏi, với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn, trong đó có 1 phương án đúng. Người dự thi vào các chuyên trang Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam và thao tác như sau:

– Điền các thông tin cá nhân (Họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại liên hệ hoặc E-mail…) theo yêu cầu và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án đúng, sau đó điền vào ô ‘Dự đoán ‘ số người trả lời đúng, nhập ‘mã xác thực’ và bấm vào ô ‘Trả lời’.

– Trong mỗi tuần thi, mỗi người có thể tham gia nhiều lần nhưng tối đa không quá 10 lần/tuần. Trong trường hợp có số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi trả lời câu hỏi để trao thưởng cho người gửi trả lời sớm nhất. Thời gian được tính từ khi bắt đầu kết thúc của cuộc thi tuần trước (thời gian tính đến giây, phút, giờ, ngày theo thời gian thi, hiển thị trên phần mềm thi trực tuyến).

b- Thời gian bắt đầu thi và thời hạn thi trắc nghiệm tuần

Thời gian bắt đầu thi trắc nghiệm được tiến hành ngay sau khi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương họp báo, phát động Cuộc thi.

Thời gian thi trắc nghiệm hằng tuần được tính từ 10h00 thứ ba hằng tuần và hạn kết thúc vào 9h30 thứ ba tuần kế tiếp.

2- Thi viết

a- Quy định về bài dự thi: Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách…. và phải chuyển tải được một trong các nội dung dưới đây:

+ Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào – Việt Nam. 

+ Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

+ Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

+ Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

+ Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

            + Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắc của hai dân tộc Việt Nam – Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm qua.

+ Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

+ Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào, Lào – Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

+ Những cảm nghĩ về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.

+ Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

+ Tại sao hai dân tộc Việt Nam – Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

– Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 4000 từ, khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết.

– Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại.

– Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

b- Thời gian nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trường qua Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 22/8/2012.

c- Chấm thi: Ban giám khảo cuộc thi cấp Trường chấm và lựa chọn 05 bài gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Đảng uỷ Khối.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Thường vụ Đảng uỷ thành lập Ban tổ chức cuộc thi cấp Trường để kiểm tra, đôn đốc triển khai cuộc thi trong Đảng bộ Trường; thành lập Ban giám khảo để chấm và lựa chọn bài dự thi gửi về Ban tổ chức cấp Đảng ủy Khối;

2- Đảng uỷ Cơ sở 2 và các chi bộ trực thuộc căn cứ Kế hoạch cuộc thi, tổ chức triển khai thực hiện tốt tại đơn vị mình, tuyên truyền và hưởng ứng tham dự để cuộc thi đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:

– ĐU Khối các trường ĐH,CĐ HN (báo cáo);

– Đảng uỷ Cơ sở 2, các chi bộ trực thuộc;  

– Lưu: VPĐU, TBTG.                                                                                                                                                                        

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 Đã ký 

Nguyễn Văn Tuấn

   

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số 64-QĐ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


  Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử

quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”
—–

  

            – Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI);

            – Căn cứ Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 06-6-2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”;

            – Xét đề nghị của Tiểu ban Tuyên giáo Đảng uỷ,

 

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” cấp Đảng bộ Trường, gồm các đồng chí có tên sau:

            1- Đồng chí Trần Văn Chứ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban;

            2- Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà, Đảng uỷ viên, Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Bí thư Đoàn trường, Phó ban;

            3- Đồng chí Hoàng Ngọc Yên, Phó Trưởng tiểu ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Uỷ viên;

            4- Đồng chí Nguyễn Chí Lâm, Văn phòng Đảng uỷ Trường, Uỷ viên;

            5- Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Văn phòng Công đoàn Trường, Uỷ viên.

            Điều 2: Ban tổ chức Cuộc thi có nhiệm vụ triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi trong Đảng bộ Trường; thành lập Ban giám khảo để chấm và lựa chọn các bài dự thi tốt, gửi về Ban tổ chức cấp Đảng uỷ Khối.

            Điều 3: Tiểu ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Văn phòng Đảng uỷ và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;  

– Lưu: VPĐU, TBTG.                                                                                                                                                                        

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 Đã ký 

Nguyễn Văn Tuấn