V/v quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI            BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 20 /ĐT V/v quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần   Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011                                  Kính gửi: Ban Chấp…


          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI           
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 20 /ĐT

V/v quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản

khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

 

                             Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.

 

Trận động đất 9.0 độ richter xảy ra ngày 11/3/2011 và sóng thần, động đất tiếp theo đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Nhật Bản.  

Nhằm phát huy tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm là rách”, tinh thần hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, để thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ Trường Đại học Lâm nghiệp, nhằm kịp thời giúp đỡ nhân dân nước Nhật vơi bớt những khó khăn, mất mát, vượt qua thảm họa để dần ổn định cuộc sống, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các chi đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, học sinh, sinh viên tự nguyện, tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bằng tiền mặt. Cụ thể:

– Đoàn viên hưởng lương mỗi người đóng góp ít nhất 1 ngày lương;

– Đoàn viên không hưởng lương mỗi người đóng góp ít nhất 5000 đồng.

Thời gian vận động: Từ ngày 24/3 đến ngày 08/4 năm 2011 (Ban Chấp hành các chi đoàn tổ chức quyên góp và nộp tiền về Văn phòng Đoàn trường). 

Đây là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa lớn và mang tính cấp thiết, đề nghị Ban Chấp hành các chi đoàn triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

  

 

Nguyễn Chí Lâm