V/v quyên góp tiền xây nhà tình nghĩa

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI            BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 30 /ĐT V/v quyên góp tiền xây nhà tình nghĩa   Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2011                                  Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.   Căn cứ công văn số 12/CTNXP…


         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI           
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 30 /ĐT

V/v quyên góp tiền xây nhà tình nghĩa

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2011

 

 

                             Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.

 

Căn cứ công văn số 12/CTNXP ngày 10/3/2011 của BCH Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Chương Mỹ về việc tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; nhằm phát huy tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm là rách”, để thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ Trường Đại học Lâm nghiệp, nhằm kịp thời giúp đỡ cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các chi đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp đợt vận động bằng tiền mặt. Cụ thể:

– Đoàn viên hưởng lương mỗi người đóng góp ít nhất 20000 đồng;

– Đoàn viên không hưởng lương mỗi người đóng góp ít nhất 10000 đồng.

Thời gian vận động: Từ ngày 09 – 31/5/2011 (Ban Chấp hành các chi đoàn tổ chức quyên góp và nộp tiền về Văn phòng Đoàn trường). 

Đây là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa lớn, đề nghị Ban Chấp hành các chi đoàn triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Các liên chi đoàn;

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

  

Nguyễn Chí Lâm