V/v mua tăm tre nhân đạo năm 2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 02 /ĐT V/v giúp đỡ mua tăm tre nhân đạo của người mù huyện Chương Mỹ   Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011                                  Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.               Căn…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 02 /ĐT

V/v giúp đỡ mua tăm tre nhân đạo

của người mù huyện Chương Mỹ

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011

 

 

                             Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.

 

            Căn cứ công văn số 39/LĐSX-HNM ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về việc giúp đỡ mua tăm tre nhân đạo của người mù huyện năm học 2010-2011; nhằm góp phần tạo cơ hội cho người mù huyện có việc làm thường xuyên và phục hồi chức năng tham gia lao động sản xuất, thể hiện tinh thần "Lá lành đùm lá rách" của đoàn viên, thanh niên trong Trường, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị mỗi ĐVTN mua tăm tre với mức tối thiểu là 4 gói/4000đ.

            Thời gian thực hiện: 10 – 28/01/2010.

Nộp tiền và nhận sản phẩm tại Văn phòng Đoàn trường.

            Đây là hoạt động nhân đạo thiết thực, có ý nghĩa. BTV Đoàn trường đề nghị BCH các chi đoàn bằng các phương pháp linh hoạt, nhanh chóng, phù hợp với thực tế ở chi đoàn để tham gia đầy đủ. Kết quả đợt vận động sẽ được thông báo tới các chi đoàn và các liên chi đoàn./.

 

Nơi nhận:                                             

– Như trên;

– Các liên chi đoàn;

– Lưu: VPĐT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Chí Lâm