V/v mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 19 /ĐT V/v mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2011   Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011     Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.               Theo thông báo số…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 19 /ĐT

V/v mở lớp bồi dưỡng đối tượng

kết nạp Đảng năm 2011

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

 

 

Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.

 

            Theo thông báo số 46-TB/ĐU ngày 22/3/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ trường về việc mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2011; sau khi thống nhất với Chi uỷ Phòng CT-CTSV, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kế hoạch học cụ thể như sau:

            – Thời gian: Từ 7h30 các ngày thứ bảy và chủ nhật (2-3/4/2011);

            – Địa điểm: Phòng 201, Giảng đường G1;

            – Thành phần: Các đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu từ các chi đoàn (đã nộp danh sách danh sách về Văn phòng Đoàn trường).

            – Yêu cầu: Học viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, cố gắng lĩnh hội tốt những nội dung được truyền đạt, nghiên cứu tài liệu, liên hệ cụ thể với nhiệm vụ của bản thân để có kết quả học tập tốt. Sau khoá học phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

                       

Nơi nhận:                              

– Như trên;

– VP Đảng ủy;

– Chi ủy Phòng CT-CTSV;

– Các liên chi đoàn;

– Lưu: VPĐT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Chí Lâm