UBND tỉnh Quảng Trị và Trường Đại học Lâm nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác

Chiều nay 28.9.2018, UBND tỉnh có buổi làm việc với Trường Đại học Lâm nghiệp và ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giai đoạn 2018 – 2022. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Trường Đại học Lâm nghiệp thống nhất hợp tác trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tại buổi làm việc,  UBND tỉnh và Trường Đại học Lâm nghiệp đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nội dung hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Theo đó, trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ của tỉnh Quảng Trị.

Về phần mình, tỉnh sẽ tiếp nhận sinh viên, học viên của Trường Đại học Lâm nghiệp về thực tập tốt nghiệp. Hai bên cam kết sẽ tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học, quản lý, cán bộ kỹ thuật trao đổi những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thuộc lĩnh vực Nông nghiệp&PTNT.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các công nghệ mới phù hợp cho tỉnh trong lĩnh vực lâm sinh, quản lý tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường, chế biến và thương mại lâm sản. Hai bên phối hợp xây dựng và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh Quảng Trị và năng lực của Trường Đại học Lâm nghiệp.

 Cùng với đó, hai bên tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, các đơn vị trực thuộc cùng đề xuất và tham gia thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương. Tỉnh Quảng Trị khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp của tỉnh tiếp nhận chuyển giao, áp dụng các kết quả nghiên cứu, công nghệ mới và phù hợp của Trường Đại học Lâm nghiệp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ngoài ra, trong văn bản thỏa thuận, tỉnh Quảng Trị và Trường Đại học Lâm nghiệp cũng thống nhất cụ thể các nội dung trong việc cung cấp, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ; huy động nguồn vốn cho khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác trong hoạt động đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa UBND tỉnh và Trường Đại học Lâm nghiệp.  Đồng chí đề nghị trước mắt, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với tỉnh đào tạo ngắn hạn, tập huấn nông dân trên địa bàn về quy trình trồng rừng và thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; tập huấn cho lực lượng kiểm lâm, các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp về công tác quản lý, bảo vệ rừng; hỗ trợ tỉnh trong việc phát triển vùng cây dược liệu trên địa bàn… 

Nguồn: baoquangtri.vn