TUYỂN DỤNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2009 (đợt 1)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Số: 444/ĐHLN-TCCB V/v Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 15  tháng 7  năm 2009 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

Số: 444/ĐHLN-TCCB

V/v Tuyển dụng viên chức
đợt 1 năm 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


Nội, ngày 15  tháng 7  năm 2009

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2009

 

Trường Đại học Lâm nghiệp cần tuyển dụng 48 chỉ tiêu biên chế ngạch giảng viên như sau:

I- Tại  cơ sở chính Trường Đại học Lâm nghiệp (31 chỉ tiêu)

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

– Bộ môn Tin học:  02 Cử nhân ngành Công nghệ thông tin – Tốt nghiệp Đại học các trường đào tạo công nghệ thông tin, bằng khá trở lên.

– Bộ môn Tài chính kế toán: 01 Cử nhân ngành Tài chính; 01 Cử nhân ngành Thống kê – Phân tích; 02 Cử nhân ngành Kế toán.

– Bộ môn Kinh tế: 01 Cử nhân Kinh tế.

– Bộ môn Quản trị doanh nghiệp: 03 Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

Các cử nhân thi tuyển vào các bộ môn Tài chính kế toán, Kinh tế, Quản trị doanh nghiệp yêu cầu tốt nghiệp Học viện tài chính, Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương bằng khá trở lên, tốt nghiệp các trường khác bằng giỏi trở lên.

– Bộ môn Khoa học đất: 01 Kỹ sư ngành Khoa học đất – Tốt nghiệp Đại học Quốc gia, bằng khá trở lên; Tốt nghiệp các trường khác, bằng giỏi trở lên.

– Bộ môn Lâm nghiệp đô thị: 02 Kỹ sư ngành Lâm nghiệp đô thị – Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp và các trường khác, bằng khá trở lên.

– Bộ môn Điều tra quy hoạch: 02 Kỹ sư ngành Lâm học – Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, bằng giỏi trở lên.

– Trung tâm Giống và Công nghệ sinh học: 02 Kỹ sư ngành Công nghệ sinh học – Tốt nghiệp Đại học Quốc gia hoặc Đại học Bách khoa, bằng khá trở lên; tốt nghiệp các trường khác, bằng giỏi trở lên.

– Bộ môn Giáo dục thể chất: 02 Cử nhân – Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao hoặc Đại học sư phạm thể dục thể thao, bằng khá trở lên.

– Bộ môn Bảo vệ thực vật: 01 Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường – Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, bằng giỏi trở lên.

– Bộ môn Quản lý môi trường: 01 Kỹ sư ngành Công nghệ môi trường – Tốt nghiệp Đại học Bách khoa hoặc Đại học Khoa học tự nhiên, bằng khá trở lên; 01 Kỹ sư ngành Quản lý môi trường và Khoa học môi trường – Tốt nghiệp Đại học Bách khoa hoặc Đại học Khoa học tự nhiên, bằng khá trở lên, hoặc – Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp ngành Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, bằng giỏi trở lên.

– Bộ môn Thực vật rừng: 01 Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường – Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, bằng giỏi trở lên.

– Bộ môn Kỹ thuật xây dựng công trình: 01 Kỹ sư ngành Xây dựng dân dụng – Tốt nghiệp Đại học Xây dựng hoặc Đại học Kiến trúc, bằng trung bình khá trở lên; 01 Kỹ sư ngành Xây dựng cầu đường – Tốt nghiệp Đại học Xây dựng hoặc Đại học Giao thông, bằng trung bình khá trở lên.

– Bộ môn Kỹ thuật cơ khí: 01 Kỹ sư ngành Cơ khí chế tạo – Tốt nghiệp Đại học Bách khoa hoặc Đại học Công nghiệp, bằng trung bình khá trở lên; 01 Kỹ sư ngành Cơ giới hóa Lâm nghiệp hoặc Công nghiệp PTNT – Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, bằng giỏi trở lên.

– Bộ môn Kỹ thuật điện và Tự động hóa: 01 Kỹ sư ngành Máy và Thiết bị điện – Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, bằng khá trở lên.

– Bộ môn Công nghệ đồ mộc và Thiết kế nội thất: 01 Kỹ sư ngành Mỹ thuật công nghiệp hoặc Thiết kế nội thất – Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp hoặc Đại học Kiến trúc, bằng khá trở lên; 02 Kỹ sư ngành Chế biến lâm sản – Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, bằng giỏi trở lên.

II- Tại Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp (17 chỉ tiêu)

Địa chỉ: Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng bom, tỉnh Đồng Nai.

– Ban Khoa học cơ bản: 01 Cử nhân sư phạm Toán; 01 Cử nhân sư phạm Hóa; 01 Cử nhân sư phạm Lý; 01 Cử nhân Triết, bằng khá trở lên; 01 Cử nhân Giáo dục thể chất, bằng trung bình khá trở lên.  

– Ban Kinh tế: 02 Cử nhân Quản trị kinh doanh; 02 Cử nhân Tài chính-Kế toán; 01 Cử nhân Kinh tế, bằng khá trở lên.

– Ban Nông lâm: 01 Kỹ sư Lâm học; 02 Kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường; 01 Kỹ sư Chế biến lâm sản – Tốt nghiệp Đại học lâm nghiệp, bằng khá trở lên.

– Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ: 01 Cử nhân Công nghệ thông tin – Tốt nghiệp Đại học ngành tin học, toán tin; 01 Cử nhân sư phạm tiếng Anh, bằng trung bình khá trở lên.

– Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng công chức Kiểm lâm: 01 Cử nhân Luật, bằng trung bình khá trở lên.

III- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

– Các môn thi tuyển: Hành chính Nhà nước, Tin học, Ngoại ngữ (trình độ B, một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung) và vấn đáp môn chuyên môn.

– Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên năm 2009 của Trường Đại học Lâm nghiệp (chi tiết xem trên trang web www.vfu.edu.vn).

– Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 28 tháng 8 năm 2009.

– Thời gian dự kiến thi tuyển: Tháng 10/2009.

Các thí sinh có nguyện vọng làm việc tại cơ sở chính Trường Đại học Lâm nghiệp thi tại Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; các thí sinh có nguyện vọng làm việc tại Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp thi tại Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

– Hồ sơ dự tuyển: Theo quy định chung của Nhà nước, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ:  

+ Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0433.724068 (trong giờ hành chính), xem trên trang Web www.vfu.edu.vn.

+ Ban Tổ chức – Hành chính, Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 0613.866242 (trong giờ hành chính), xem trên trang Web www.vfu2.edu.vn.

 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TDVC 

 

                                                                                                         (đã ký) 

 

                                                                                                    Trần Hữu Viên
 
      Xem thêm chi tiết dưới đây:
 
            Kế hoạch tuyển dụng
 
            Tiêu chuẩn tuyển dụng
t