Trường ĐHLN họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2013

Trong hai ngày 30-31 tháng 7 năm 2013, Hội đồng Chức danh giáo sư Cơ sở (HĐCDGSCS) trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 13 ứng viên. Trong đó, 10 giảng viên của trường Đại học Lâm nghiệp và 03 cán bộ kiêm giảng của viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Tổng cục lâm nghiệp.

Tham dự cuộc họp, về phía đại biểu của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước có GS.TSKH. Trần Văn Nhung, Tổng thư ký HĐ Chức danh GSNN; GS.TSKH. Vũ Minh Thục và PGS.TS. Lê Văn Năm, thành viên HĐ chức danh GSNN.

Về phía trường ĐH Lâm nghiệp có PGS.TS. Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng; GS.TS. Vũ Tiến Hinh, nguyên Phó hiệu trưởng – Chủ tịch HĐ chức danh Cơ sở và các thành viên HĐ Chức danh GSCS trường ĐHLN theo quyết định số 138/QĐ-ĐHLN.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, có 12/13 ứng viên đã được toàn thể các thành viên Hội đồng đánh giá đạt tiêu chuẩn và đề nghị lên HĐ Chức danh GS Nhà nước thẩm định các bước tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TSKH. Trần Văn Nhung đã ghi nhận những đóng góp của trường ĐHLN nói chung, của các GS, PGS nói riêng trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học trong ngành và cả nước. Giáo sư đánh giá cao năng lực các ứng viên trường ĐHLN trong những năm gần đây, đồng thời biểu dương công tác tổ chức và thẩm định hồ sơ chức danh của HĐCDCS trường ĐHLN.

Thay mặt HĐ chức danh GSCS trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS. Trần Văn Chứ – Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao về mặt chuyên của của HĐCDGS Nhà nước trong suốt quá trình làm việc để Hội đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng CDGSNN trong những năm tới.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp:

Thầy Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng trường phát biểu tại cuộc họp

GS.TSKH. Trần Văn Nhung, Tổng thư ký HĐ Chức danh GSNN

PGS.TS. Phạm Văn Chương, Phó hiệu trưởng, một trong hai ứng viên xét công nhận chức danh Giáo sư

TS. Bùi Thế Đồi, trưởng Phòng KH&HTQT

TS. Phùng Văn Khoa, phó trưởng Khoa Sau đai học