Trường Đại học Lâm nghiệp và Trường Cao đẳng Bắc Kạn – Hợp tác cùng phát triển

Trên cơ sở tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và tỉnh Bắc Kạn, ngày 24/04/2024, Trường ĐH Lâm nghiệp có buổi làm việc và ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Bắc Kạn về tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hợp tác giữa hai trường nhằm chia sẻ nguồn lực cùng phát triển, đem đến cơ hội thuận lợi hơn cho người học tại tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận.

Tại buổi làm việc, ký kết hợp tác về tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Đại học Lâm nghiệp, đại diện lãnh đạo hai trường cùng nhau trao đổi, chia sẻ những mục tiêu, phương hướng, tiềm năng hợp tác, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bắc Kạn, đáp ứng nhu cầu xã hội của tỉnh và khu vực lân cận.

Phát biểu tại buổi làm việc, ký kết hợp tác, GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp khẳng định hợp tác giữa hai Trường về liên kết tuyển sinh, phối hợp đào tạo đại học, sau đại học, triển khai các lớp đào tạo nghề, bồi dưỡng ngắn hạn và tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật là sự hiện thực hóa hợp tác giữa Đại học Lâm nghiệp và tỉnh Bắc Kạn, sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho người học, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của hai Trường, cùng hỗ trợ nhau phát triển trong giai đoạn tới.

ThS. Bế Ngọc Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã giới thiệu tổng quan về trường Cao đẳng Bắc Kạn, những đặc thù và nhu cầu của người học tại tỉnh Bắc Kạn và một số tỉnh lân cận. ThS. Bế Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn hợp tác cùng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở phát huy nguồn lực để cùng phát triển.

Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác: phối hợp tổ chức tuyển sinh các hệ Đại học, sau đại học; hợp tác trong đào tạo một số ngành trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; hợp tác đào tạo liên thông trình độ đại học cho người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp của Cao đẳng Bắc Kạn; Hợp tác triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; hợp tác trong đề xuất, tổ chức triển khai các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp… Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã được ký kết cùng ngày, hai bên cử đại diện làm đầu mối để triển khai các nội dung hợp tác thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi làm việc và ký kết hợp tác

GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trao đổi về nội dung hợp tác

ThS. Bế Ngọc Tuấn – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn chia sẻ nội dung hợp tác

Hai Trường ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Nguồn: Phòng Đào tạo