Trường Đại học Lâm nghiệp và Tổng cục Lâm nghiệp họp bàn về kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế

Chiều 22/10/2014 tại phòng họp B – Trường ĐH Lâm nghiệp đã diễn ra buổi làm việc giữa đại diện lãnh đạo Nhà trường với lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Liên kết nghiên cứu, đào tạo và phát triển sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp Việt Nam”.

Thành phần buổi làm việc có PGS.TS. Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, Phòng TCKT, lãnh đạo một số đơn vị có liên quan. Về phía Tổng cục Lâm nghiệp có PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi – Phó Tổng cục trưởng cùng một số cán bộ tổng cục Lâm nghiệp.

Mở đầu buổi làm việc, PGS.TS. Phạm Văn Điển báo cáo dự kiến các chương trình sẽ diễn ra vào Hội thảo quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, PGS.TS. Phạm Văn Điển trình bày dự định tổ chức Hội thảo theo hình thức quốc tế hóa,việc quảng bá trên các phương tiện truyền thông trước cũng như sau Hội thảo và xin ý kiến góp ý của Phó Tổng cục trưởng.

Phó Tổng cục trưởng đã có cuộc trao đổi cởi mở cùng lãnh đạo và cán bộ Nhà trường, chỉ ra những nội dung phù hợp và những điểm cần lưu ý. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh đây là Hội thảo “Liên kết nghiên cứu, đào tạo và phát triển sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp Việt Nam” nên nhiệm vụ, các vấn đề hội thảo quan tâm là mục tiêu chủ đạo của tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, triển vọng và lộ trình tái cơ cấu ngành; để thực hiện được thì vai trò, đóng góp của Nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu trong thời gian tới.

Hình ảnh buổi làm việc