Trường Đại học Lâm nghiệp trở thành thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam

Ngày 17 tháng 01 năm 2015, trường Đại học Lâm nghiệp tham dự Hội nghị tổng kết năm 2014 và Lễ kết nạp thành viên mới do Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức tại trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn – Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học, TS. Lê Thanh Bình – Phó Vụ trưởng vụ Khoa học và Môi trường; Đại diện tỉnh Lào Cai có Ông Vũ Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Hiệp hội có TS. Pham Tiết Khánh – Chủ tịch Hiệp hội – Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh cùng hơn 80 đại biểu đại diện cho thành viên của hiệp hội. Về phía trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Trưởng phòng KHCN&HTQT.

Phần đầu của Hội nghị là lễ kết nạp thành viên mới. Đại diện 3 trường thành viên mới đọc đơn xin ra nhập Hiệp hội. Tiếp theo, TS. Phạm Quang Vinh – Phó Chủ tịch Hiệp hội công bố Quyết định kết nạp trường Đại học Lâm nghiệp và TS. Phạm Tiết Khánh – Chủ tịch Hiệp hội trao Quyết định công nhận thành viên mới, Giấy chứng nhận và Biểu trưng của Hiệp hội. PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Trưởng phòng KHCN&HTQT trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu khẳng định sẽ là thành viên tích cực và có đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Hiệp hội, đồng thời với tư cách là thành viên mới của Hiệp hội, trường Đại học Lâm nghiệp sẽ tuân thủ các điều lệ của Hiệp hội, mong muốn được hợp tác với các thành viên của Hiệp hội trong giáo dục, đào tạo, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Tham gia Hiệp hội sẽ là cơ hội tốt cho trường Đại học Lâm nghiệp trong việc triển khai hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, tiếp nhận tình nguyện viên quốc tế, nâng cao kỹ năng giảng dạy cho giáo viên, triển khai chương trình liên thông đào tạo từ cao đẳng lên đại học với các trường trong Hiệp hội,…

 Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với 10 trường cao đẳng cộng đồng và đến nay Hiệp hội đã có 57 thành viên bao gồm: 43 thành viên là các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp; 05 thành viên là các Trung tâm; 03 thành viên là Doanh nghiệp và 06 thành viên là cá nhân. Hoạt động của Hiệp hội liên quan tới các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Về HTQT, một trong những đối tác quốc tế quan trọng của Hiệp hội là: Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ, Tổ chức hỗ trợ Đại học Quốc tế Canada, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Missouri… Các hoạt động hợp tác quốc tế của hiệp hội tập trung vào các lĩnh vực: đào tạo trực tuyến, đồng cấp bằng một số chương trình thông qua trao đổi sinh viên quốc tế, xây dựng năng lực cho cán bộ và chương trình đưa sinh viên đi thực tập có trả lương tại Israel. Trong những năm vừa qua, Hiệp hội thường xuyên giúp đỡ và là cầu nối để các tình nguyện viên của Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới (WUSC), Tổ chức Fulbright, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Missouri (MCCA) sang Việt Nam làm công tác giảng dạy, trợ giảng thông qua hình thức cử các tình nguyện viên tới các trường thành viên Hiệp hội.

 Một số hình ảnh về Lễ kết nạp thành viên mới:

TS. Phạm Tiết Khánh – Chủ tịch Hiệp hội trao quyết định kết nạp thành viên mới, giấy chứng nhận, biểu trưng và tặng hoa chúc mừng 3 thành viên mới của Hiệp hội

Giấy chứng nhận thành viên Hiệp hội 

Đại diện các Trường thành viên chụp ảnh lưu niệm