Trường Đại học Lâm nghiệp trao Giấy ghi nhận cho chuyên gia nước ngoài có cống hiến quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học

Chiều 29/3/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã trao Giấy ghi nhận cho TS. Michael John Furniss – Đại học Humbolt, Hoa Kỳ vì đã có cống hiến quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Hiệu trưởng GS.TS. Trần Văn Chứ đã ký Quyết định trao Giấy ghi nhận của Trường Đại học Lâm nghiệp cho TS. Michael John Furniss vì đã có những cống hiến trong đào tạo chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Chương trình đào tạo thạc sĩ lâm nghiệp quốc tế; và trong nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lâm nghiệp.

TS. Michael John Furniss phát biểu cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Nhà trường đã luôn tạo điều kiện trong thời gian ông công tác và giảng dạy tại Nhà trường.

Lãnh đạo Nhà trường, đại diện các đơn vị liên quan trao Giấy ghi nhận và hoa chúc mừng

Việc Trường Đại học Lâm nghiệp trao Giấy ghi nhận cho TS. Michael John Furniss thể hiện sự ghi nhận sâu sắc về những đóng góp, cống hiến quan trọng của các nhà khoa học nước ngoài đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường.