Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho các học viên cao học

Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 28/12/2013Địa điểm: Hội trường G6, trường Đại học Lâm nghiệp.Danh sách các học viên được cấp bằng thạc sĩ (có Quyết định kèm theo)Thông báo triệu tập phát bằng (kèm theo) Thong bao phat bang.pdf Quyet dinh cong nhan va cap bang.pdf    

Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 28/12/2013
Địa điểm: Hội trường G6, trường Đại học Lâm nghiệp.
Danh sách các học viên được cấp bằng thạc sĩ (có Quyết định kèm theo)
Thông báo triệu tập phát bằng (kèm theo)