Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng cho Nghiên cứu sinh Phạm Thế Anh

Sáng 27/01/2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng mã số 62 62 02 08 của nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thế Anh với đề tài: “Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên khu vực Bắc trung bộ Việt Nam’’. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Vũ Tiến Hinh.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1561/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên HĐ

Chức trách

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lung

Chủ tịch HĐ

Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

2

PGS. TS. Bùi Thế Đồi

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS. TS. Trần Văn Con

Phản biện 1

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

TS. Nguyễn Phú Hùng

Phản biện 2

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

5

PGS. TS. Phạm Văn Điển

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

PGS. TS. Triệu Văn Hùng

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Vũ Thế Hồng

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

Sau khi nghe NCS Phạm Thế Anh trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án. Kết quả nghiên cứu của luận án đã xây dựng được cơ sở khoa học lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho các loài cây khai thác phổ biến khu vực Bắc trung bộ bằng phương pháp tổng hợp. Giúp cho những người làm công tác kế hoạch, kiểm kê, quản lý rừng có thể có được những thông tin nhanh về thực trạng và dự báo được trữ lượng có thể có được và sản phẩm là cây gỗ hay gỗ tại các lâm phần cây đứng.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè, NCS Phạm Thế Anh đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Phạm Thế Anh là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có thể ứng dụng trong quản lý rừng tự nhiên ở Bắc trung bộ. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên khu vực Bắc trung bộ Việt Nam” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng với số phiếu tán thành là 7/7. Nghiên cứu sinh Phạm Thế Anh xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng cho NCS Phạm Thế Anh.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh

NCS Phạm Thế Anh tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS. TS. Bùi Thế Đồi – Thư ký HĐ thông qua lý lịch khoa học của NCS

Phản biện 1 : PGS. TS. Trần Văn Con đặt câu hỏi cho NCS

Phản biện 2: TS. Nguyễn Phú Hùng đặt câu hỏi cho NCS

Phản biện 3: PGS. TS. Phạm Văn Điển đặt câu hỏi cho NCS

PGS. TS. Triệu Văn Hùng – Ủy viên HĐ trình bày ý kiến đóng góp cho luận án của các nhà khoa học

GS. TS Vũ Tiến Hinh trình bày ý kiến đóng góp cho luận án

GS.TS.Nguyễn Ngọc Lung – Chủ tịch Hội đồng thông qua Kết luận của Hội đồng chấm luận án

PGS.TS. Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp đại diện cơ sở đào tạo phát biểu

Hội đồng chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án