Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng cho NCS Vũ Văn Thông

Sáng 18/01/2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng mã số 62 62 02 08 của nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Văn Thông với đề tài Nghiên cứu một số cơ sở khoa học làm căn cứ đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A.Cunn ex Benth) làm nguyên liệu ván dăm ở tỉnh Thái Nguyên. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Vũ Tiến Hinh và TS. Phạm Ngọc Giao.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo quyết định số: 1451/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên HĐ

Chức trách

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Võ Đại Hải

Chủ tịch HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2

TS. Lê Sỹ Việt

Thư ký HĐ

Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

3

GS.TS. Đặng Kim Vui

Phản biện 1

Trường Đại học Thái Nguyên

4

PGS.TS. Phạm Văn Điển

Phản biện 2

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

PGS.TS.Nguyễn Văn Thiết

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

PGS.TSKH Nguyễn Duy Chuyên

Uỷ viên HĐ (Vắng mặt)

Viện Kinh tế sinh thái

7

TS. Nguyễn Phú Hùng

Uỷ viên HĐ

Tổng cục Lâm nghiệp

Sau khi nghe NCS Vũ Văn Thông trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án. Đây là công trình nghiên cứu mang tính liên ngành (Lâm sinh và Chế biến gỗ). Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung về nội dung và phương pháp nghiên cứu liên ngành giữa Lâm sinh và Chế biến gỗ cho các loài cây trồng rừng nguyên liệu với mục tiêu kinh doanh cụ thể như giấy, ván sợi, ván MDF…không chỉ vậy, kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các chỉ tiêu hình thái cây rừng với tỷ suất dăm và tỷ suất dăm công nghệ loài cây Keo lá tràm. Làm cơ sở xây dựng các bảng tra thể tích, khối lượng dăm, sản lượng dăm và đề xuất biện pháp nuôi dưỡng rừng trồng Keo lá tràm sản xuất dăm gỗ.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp từ đơn vị công tác: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, gia đình và bạn bè, NCS Vũ Văn Thông đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Vũ Văn Thông là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học làm căn cứ đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A.Cunn ex Benth) làm nguyên liệu ván dăm ở tỉnh Thái Nguyên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng với số phiếu tán thành là 6/6. Nghiên cứu sinh Vũ Văn Thông xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng cho NCS Vũ Văn Thông.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Vũ Văn Thông

TS. Lê Sỹ Việt – Thư ký HĐ thông qua lý lịch khoa học của NCS

Phản biện 1: GS. TS. Đặng Kim Vui đặt câu hỏi cho NCS

Phản biện 2: PGS.TS. Phạm Văn Điển đặt câu hỏi cho NCS

Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết đặt câu hỏi cho NCS

NCS Vũ Văn Thông tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Nguyễn Phú Hùng – Ủy viên HĐ trình bày Bản tổng hợp ý kiến đóng góp cho luận án của các nhà khoa học


PGS.TS. Võ Đại Hải – Chủ tịch Hội đồng thông qua Kết luận của Hội đồng chấm luận án 

Hội đồng chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án 

GS.TS. Đặng Kim Vui – Giám đốc Đại học Thái Nguyên đại diện đơn vị công tác của NCS phát biểu 

và tặng hoa chúc mừng NCS

PGS.TS. Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp đại diện cơ sở đào tạo phát biểu


và tặng hoa chúc mừng NCS